Tutkija: Venäjä ei ole Suomelle uhka

Venäjän nouseva nationalismi on huomionarvoista. Imperiumin paluupyrkimyksistä huolimatta Venäjä ei kuitenkaan ole Suomelle uhka, sanoo Victorian yliopiston politiikan tutkimuksen professori R.B.J. Walker. Kansainvälisesti arvostettu tutkija puhuu Lapin yliopistossa Politiikan tutkimuksen päivillä.

politiikka
Walkerin mukaan poliittinen järjestys tulisi ajatella uudelleen.
Kanadalainen R.B.J. Walker on vuoden 2013 Politiikan tutkimuksen päivien pääpuhuja.Yle / Tapio Nykänen

Politiikan tutkimuksen päivät on Valtiotieteellisen yhdistyksen vuotuinen suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen suomalaiset valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tutkijat. Vuoden 2013 konferenssi järjestetään Lapin yliopistolla ja pääpuhujana on tunnettu politiikan tutkija R.B.J. Walker.

Walker on ennen muuta politiikan teoreetikko, joka on tutkinut kansainvälisen järjestelmän muutoksia ja tieteenalan kykyä reagoida niihin. Hänen mukaansa koko moderni poliittinen mielikuvitus on umpikujassa, josta tulisi etsiä pikaista poispääsyä.

- Olemme jumissa vaihtoehdottomassa poliittisessa mielikuvituksessa, jonka ainesosia ovat kansallisvaltio, tietyllä tavalla ymmärretty yksilö ja kansainvälinen järjestelmä. Modernissa ajattelussa on paljon hyvää ja vetoavaa: sen ytimessä ovat valistuksen parhaat periaatteet, kuten vapaus, demokratia ja tasa-arvo. Sama valistuksen, järjen kaikkivoipaisuuden perintö on kuitenkin ollut myös historian verisimpien sotien ja kauheuksien taustalla. Globalisoituva ja epävakaa maailma tarvitsee poliittisen järjestyksen uudelleenkuvittelua monella tasolla, sanoo professori Walker.

Venäjän nouseva nationalismi

Walkerin ajattelussa yksi merkki poliittisen mielikuvituksen ohuudesta on uusi nationalismi, joka on tuttua esimerkiksi Venäjältä. Nationalistinen suurvalta-ajan haikailu on johtanut kyseenalaisten poliittisten hahmojen, kuten Stalinin suosion nousuun. Manner-Euroopassa nationalismi on ilmennyt oikeistopopulismin ja äärimmillään fasismin uutena nousuna. Walker pitää Venäjän nationalismia huomionarvoisena kehityksenä, mutta muistuttaa, että ilmiö ei rajoitu Kaukaasian aroille.

- Stalinin ihailu on tietysti häiritsevää. Venäjä ei kuitenkaan ole ainoa maa, jossa tehdään häiritsevää politiikkaa. Minua häiritsee myös Berlusconin tai Britannian David Cameronin asema. Nationalismi ei ole vain venäläinen ilmiö. Maailmanlaajuisesti ajatellen kyse on ehkä reaktiosta uusliberalistiseen, juurettomaan poliittiseen kulttuurin. Monissa maissa siihen on vastattu keksimällä nationalismi uudestaan.

- En täysin ymmärrä sitä, miten Putin ja Stalin liittyvät toisiinsa. Tietysti voidaan hahmottaa yksinkertainen juoni, jonka mukaan Stalinia käytetään hyväksi nykyisessä politiikassa, mutta luulen, että tämä on liian yksinkertainen selitys. Poliittinen nostalgia yleensä on jonkinlainen ajatteluvirhe, joka ei ota huomioon muuttunutta tilannetta, Walker arvioi.

Monimutkaistuvaan järjestelmään

R.B.J. Walker ei pidä Venäjän imperiumin nousua uhkana Suomelle tai esimerkiksi Yhdysvalloille. Maailma on aiempaa huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus, jossa valtioiden ja niiden liittojen intressit yhtä aikaa törmäävät ja risteävät. Suomi on Venäjään pikemminkin monitasoisessa riippuvuussuhteessa.

- Suomi tarvitsee Venäjää. Ensinnä jokaisella maalla on oltava vihollinen, joka rakentaa sen ymmärrystä omasta historiasta ja nykypäivästä. En usko, että nykyinen Venäjä on Suomelle uhka. Päinvastoin, Suomi ja Venäjä tekevät laajaa yhteistyötä kaupan alalla ja joutuvat työskentelemään yhdessä myös arktisella alueella, jonka geopoliittinen painoarvo kasvaa jatkuvasti. Suomessa, kuten muualla maailmassa, on tarvetta poliittisen tilan ja ajan uudelleenmäärittelyyn. Maailmasta ei tule kosmopoliittista kaikkien yhteistä yhteisöä, mutta se ei myöskään ole enää vain kansallisvaltioiden keskinäisen kamppailun ja vihollisuuksien areena.