Rovio ja Tieto mielivät molemmat Leppävaaraan

Sekä Rovio Entertainment Oy että Tieto Oyj hakevat suunnitteluvarausta kaupungin omistamalle tontille Leppävaaran Perkkaalle. Suunnitteluvaraus olisi voimassa lokakuun loppuun asti.

Kuva: YLE / Jarkko Heikkinen

Rovio Entertainment Oy hakee Leppävaarasta varausta pääkonttorin ja kehitteillä olevan viihde-vapaa-ajan tilojen suunnittelua varten. Yhtiön tarvitsema kerrosala on yhteensä noin 30 000 kerrosneliömetriä.

Tieto Oyj hakee varausta puolestaan Tieto Campuksen suunnittelua varten. Yhtiön tavoitteena on yhdistää kolme eri päätoimipaikkaa pääkaupunkiseudulla yhdeksi toimistokokonaisuudeksi.

Rovio ja Tieto ovat neuvotelleet jo tontin yhteisestä käytöstä.

Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy:n laatimassa alustavassa käyttösuunnitelmassa yhtiöiden rakennushankkeet voivat edetä  toisistaan riippumatta.

Sopivat hyvin kaavaan

Perkkaan tontille on jo pitkään suunniteltu erilaisia hankkeita tuloksetta. Tontin varaamiseksi on Rovion ja Tiedon lisäksi tullut useita muitakin hakemuksia, kuten esimerkiksi huonekaluliike IKEA.

Espoon kaupungin mukaan Rovio ja Tieto sopivat kuitenkin parhaiten voimassa olevaan asemakaavaan ja edistävät parhaiten Espoon elinkeinopolitiikkaa.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee suunnitteluvarausta ensi maanantaina.