Syöpälääkettä käytetään silmäsairauksiin - potilaat tietämättömiä asiasta

Avastin-nimistä syöpälääkettä käytetään silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon, koska se on huomattavasti halvempaa kuin sairauteen ensisijaisesti suositeltu lääke.

terveys

Oikeusasiamies huomauttaa useita sairaanhoitopiirejä syöpälääkkeen käyttämisestä silmäsairauden hoitamisessa. Syöpälääkettä käytetään, koska se on halvempaa kuin sairauteen tarkoitettu lääke.

Ongelmana on, että potilaille ei kerrota tarpeeksi selvästi, mihin sairauteen lääke on määrätty. Oikeusasiamiehen mukaan käytäntö vaarantaa potilasturvallisuuden.

Useat sairaalat käyttävät syöpälääkettä silmäsairauden hoitoon potilaiden tietämättä. Avastin-nimistä syöpälääkettä käytetään silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon, koska se on huomattavasti halvempaa kuin sairauteen ensisijaisesti suositeltu lääke.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalassa käytetään lähes yksinomaan syöpälääkettä silmäsairauden hoitoon. Avastinin käyttöä perustellaan taloudellisilla syillä. PKSSK:n mukaan terveydenhuollon eettinen velvollisuus on pyrkiä mahdollisimman kustannustehokkaaseen hoitoon.

Lääkäreillä on oikeus määrätä lääkkeitä muuhun kuin valmisteyhteenvedossa mainittuun käyttötarkoitukseen hoidollisista syistä. Syöpälääkettä ei kuitenkaan saisi antaa potilaille kertomatta, että sitä ei ole suunniteltu silmäsairauksiin.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii sairaanhoitopiirien käytäntöä, koska syöpälääkkeen käyttäminen silmäsairauteen ei ole perusteltua.

Syöpälääke edullisempi

Yhdellä suonensisäiseen käyttöön tarkoitetulla syöpälääkeannoksella voidaan hoitaa 30 - 50 potilasta. Tuolloin lääkekustannus yhdestä hoidosta on alle 30 euroa. Silmäsairauteen tarkoitetun lääkkeen vastaava kustannus on yli 1 000 euroa, sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan.

Valvira toteaa, että Kainuun, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Vaasan sairaanhoitopiirit käyttävät vain syöpälääkettä silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon ei ole potilasturvallisuuden kannalta asianmukaista.

Valviran mukaan muiden sairaanhoitopiirien silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitokäytännöt ovat asianmukaisia. Kaikkien sairaanhoitopiirien tekemistä selvityksistä ei ilmene, että potilaille kerrottaisiin Avastinin ensisijaisesta käyttötarkoituksesta.

Turvallisuustiedot puutteellisia

Fimea toteaa, että silmäsairauteen tarkoitetun lääkkeen ja syöpälääkkeen samankaltainen teho on todistettu kahdessa lääketutkimuksessa, mutta syöpälääkkeen turvallisuustiedot silmänsisäisessä annossa ovat puutteelliset.

Syöpälääkkeet koostumuksessa, vahvuudessa, kestoajassa ja pakkauskoossa ei ole huomioitu silmänsisäistä käyttöä.

Lääkkeiden turvallisuustutkimuksissa selvisi, että syöpälääkkeen vaikuttava aine aiheutti silmän ulkopuolisia haittoja.

Fimealle ja sen edeltäjälle Lääkelaitokselle on raportoitu vuosien 2007 - 2012 aikana seitsemän vakavaa epäiltyä syöpälääkkeen haittavaikutuksista silmänpohjan kostean rappeuman hoidon yhteydessä.

Syöpälääkepakkaus on tarkoitettu käytettäväksi kerralla. Pakkauksessa ei ole mikrobikasvua estäviä aineita. Koska yhdestä pakkauksesta annetaan lääkettä usealle potilaalle, kontaminaatioriski kasvaa.

Viranomaisille raportoidut silmätulehdukset ovat joskus esiintyneet tapausryppäinä, joiden yhteinen tekijä on lääkkeen antokuntoon valmistellut apteekki/laitos. Tämä viittaa vahvasti kertakäyttöön tarkoitetun pakkauksen jakamisesta useille potilaille, Fimea vastaa oikeusasiamiehelle.

Asuinkunta määrittää hoidon

Lääkelaitos suositteli jo vuonna 2007 välttämään syöpälääkkeen käyttämistä silmäsairauteen.

Vuonna 2011 Yliopistollisten sairaaloiden johtajaylilääkärit sanoivat, etteivät muuta silmän ikärappeuman hoitokäytäntöä.

Oikeusasiamies toteaa, että Suomessa potilaan hoidon määrittää hänen asuinkuntansa. Se saako potilas syöpälääkettä silmäsairauteensa, riippuu siitä, mihin sairaanhoitopiiriin hänen kotikuntansa kuuluu.

Oikeusasiamies huomauttaa myös, että potilas ei voi kieltäytyä syöpälääkehoidosta, koska siitä ei kerrota hänelle riittävän selkeästi. Potilaan itsemääräämisoikeus merkitsee, että potilaalla on oikeus kieltäytyä lääkkeen käytöstä, joka ei ole tarkoitettu kyseisen sairauden hoitoon.

Asia huomioitu ulkomailla

Ruotsin lääkeviranomainen on suositellut käyttämään silmäsairauteen tarkoitettua lääkettä aina, kun se on mahdollista. Myös Belgiassa on esitetty samaa.

Italiassa Avastinia saa käyttää silmäsairauksien hoidossa vain, jos potilasta ei voida hoitaa sairauteen tarkoitetulla lääkkeellä.