KYS oikeusasiamiehen syöpälääkehuomautuksesta: "Lääkefirman lobbausta"

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirikin on aikaisemmin hoitanut silmäsairautta Avastin-syöpälääkkeellä potilaan tietämättä. KYS on jo muuttanut käytäntöä, mutta lääkkeen antamista sairaala ei aio lopettaa.

Syöpälääkkeet
Kuopion yliopistollinen sairaala
Toni Pitkänen / Yle

Eduskunnan oikeusasiamies on huomauttanut useita sairaanhoitopiirejä syöpälääkkeen käytöstä silmäsairauden hoidossa potilaiden tietämättä.

Myös Kuopion yliopistollinen sairaala on käyttänyt silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa Avastin-nimistä syöpälääkettä. Lääkkeen käytöstä ei ole kuitenkaan aiemmin kerrottu asianmukaisesti potilaalle.

Lääkäreillä on oikeus määrätä lääkkeitä muuhun kuin valmisteyhteenvedossa mainittuun käyttötarkoitukseen hoidollisista syistä. Syöpälääkettä ei kuitenkaan saisi antaa potilaille kertomatta, että sitä ei ole suunniteltu silmäsairauksiin.

Oikeusasiamiehen mukaan syöpälääkkeen silmänsisäinen käyttö ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Sairaalat perustelevat Avastin-syöpälääkkeen käyttöä sillä, että lääke on huomattavasti halvempaa kuin sairauden hoitoon varsinaisesti tarkoitettu lääke.

KYS kertoo nyt, mutta jatkaa käyttöä

KYS on kuitenkin päättänyt jatkaa yhä syöpälääkkeen käyttöä silmäsairauden hoitamisessa mikäli potilas hyväksyy hoitomuodon. Uusi ohjeistus on ollut käytössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palvelualuejohtaja Markku Härmän mukaan käytössä noin kuukauden.

Härmän mukaan asiasta on sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärien yhteinen päätös. Härmä jopa hämmästelee oikeusasiamiehen tarttumista asiaan.

- Tässä on taustalla lääkefirman lobbausta, Härmä arvelee.

Oikeusasiamiehen huomautuksessa todetaan, että Avastin on hyväksytty EU:ssa erilaisten syöpien hoitoon laskimonsisäisesti. Sitä ei ole kehitetty silmänsisäiseen käyttöön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan lääkkeen silmänsisäisestä käytöstä on raportoitu haittavaikutuksia, yleisimmin vakavia silmätulehduksia.

Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoitoon on olemassa lääkkeitä, joille on myönnetty myyntilupa, mutta ne ovat huomattavasti Avastinia kalliimpia.

Vain Etelä-Karjalassa asianmukainen käytäntö

Oikeusasiamiehen selvityksen mukaan vain Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä hoitokäytäntö oli asianmukainen: sairauden hoitoon käytettiin myyntiluvallista valmistetta aina, kun siihen ei ollut potilaasta johtuvaa hoidollista estettä.

Kainuussa, Kymenlaaksossa ja Vaasassa käytettiin ainostaan Avastinia kaikille, myös potilaille, joilla oli lääkkeen käyttöön liittyviä riskitekijöitä. Muissa sairaanhoitopiireissä käytettiin pääasiassa Avastinia.

Oikeusasiamies on pyytänyt Valviraa ilmoittamaan toukokuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin sairaanhoitopiireissä on ryhdytty huomautuksen vuoksi.