10-tien ongelmiin luvassa helpotusta Hämeenlinnassa

Vilkasliikenteisen 10-tien turvallisuus ja huonot liittymät ovat hiertäneet Hämeenlinnassa vuosia. Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt suunnitelmat tien parannustoimiksi kuuden kilometrin matkalla Hattelmalasta Velssiin. Liikennemäärät lisääntyvät, samoin asutus tien varrella.

Hämeenlinna
10-tien liittymä Hämeenlinnan Katisissa
Markku Karvonen / Yle

Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt suunnitelmat 10-tien (siirryt toiseen palveluun) parantamiseksi Hämeenlinnassa. Vilkasliikenteisen valtatien parannussuunnitelmat koskevat noin kuuden kilometrin tieosuutta, joka alkaa Hattelmalan risteyksestä ja päättyy Velssiin.

Suunnitelmia laativan Sito Oy:n tiejohtaja Rauno Tuominen kertoo, että suunnitelmia varten on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja muun muassa nykyisten kiertoliittymien parantamiseksi.

- Liikennemäärät valtatiellä kymmenen tulevat lisääntymään, kun asukasmäärät kasvavat. Näköpiirissä on, että nykyisillä järjestelyillä liikennettä ei saada turvallisesti ja riittävän sujuvasti toimimaan valtatiellä Hämeenlinnassa, koska tie on keskellä kaupunkirakennetta ja palvelee monin paikoin myös kaupungin sisäistä liikkumista, jolloin sinne tulee aamu- ja iltapäivisin ruuhkia.

Etenkin liittyminen valtatielle kymmenen on hankalaa, ja nykyisinkin Katuman ja Katisten liittymissä näkyy jonoutumista aamu- ja iltapäivisin.

- Ongelmia on jo nyt ja tulevaisuudessa suht' nopeallakin aikavälillä ongelmat tulevat pahenemaan, sanoo Rauno Tuominen.

10-tien parantamista on suunniteltu ja kaivattu Hämeenlinnassa jo vuosikausia. Nyt käynnistyneissä parantamissuunnitelmissa kiinnitetään tiejohtaja Rauno Tuomisen mukaan huomiota myös meluntorjuntaan etenkin Katisten ja Katuman asuinalueiden kohdalla.