Nordkalkilla on Parocille vaihtoehtoinen tontti

Nordkalk on tarjonnut Parocille uutta tonttia jo 1990-luvulla Lappeenrannassa. Tälläkin hetkellä yhtiöt neuvottelevat uudesta sijoituspaikasta.

talous
Parocin toimipiste Lappeenrannassa.

Parocin nykyinen tontti Lappeenrannassa on kalkkikiven kannalta Nordkalkille hyvin tärkeä. Divisioonajohtaja Jarkko Kaplinin mukaan Nordkalkilla on kuitenkin tarjottavana Parocille uusi alue Lappeenrannassa.

Tällä hetkellä Nordkalk tarjoaa Parocille tonttia Ihalaisen kaivosalueella Mustolan radan sisäkaarteen puoleisella alueella.

Parocilla olisi Kaplinin mukaan ollut mahdollisuus siirtyä uudelle tontille jo 1990-luvulla. Tuolloin Nordkalk tarjosi tonttia sementtitehtaan eteläpuolelta.

Kaplinin mukaan Paroc ei kuitenkaan ole vielä tarttunut tarjouksiin.

- Meillähän on jatkuva keskusteluyhteys tähän asiaan liittyen ollut ja on yhä edelleenkin. Näin ollen on yllättävää ja valitettavaa myös, että Paroc on tällaiseen ratkaisuun tässä vaiheessa päätynyt, Kaplin sanoo.

Nordkalkin ja Parocin välinen maanvuokrasopimus umpeutuu 5. toukokuuta 2019.

Maanalaisella louhinnalla saisi Parocille jatkoaikaa

Nordkalk selvitti vuonna 2007 Parocin pyynnöstä mahdollisuuksia siirtyä nopeutetusti maanalaiseen louhintaan. Tuolloin Parocin maanvuokra-aikaa olisi voitu jatkaa. Asiasta ei silloin syntynyt päätöstä.

Yhtiöt palasivat kysymykseen maanalaisesta louhinnasta vuonna 2011 ja Nordkalk tekee parhaillaan asiasta uutta selvitystä. Aikataulu on yhtiön mukaan kriittinen, jotta maanalainen kaivos ennätettäisiin suunnitella, valmistella ja hankkia tarvittavat viranomaisluvat.

- Selvitystyö on käynnissä, mutta ilmankin tiedetään, että avolouhostoiminnan ajan lyhentäminen merkitsisi Nordkalkille hyvin huomattavaa taloudellista menetystä, Kaplin toteaa.