Oikeusistuimien lahtaus etenee

Hovi- ja hallinto-oikeusuudistus etenee eduskunnassa. Lakivaliokunta pitää Rovaniemen hallinto-oikeuden ja Kouvolan hovi- ja hallinto-oikeuksien lakkauttamista perusteltuna.

politiikka

Oppositio haraa yhä hallituksen oikeusuudistusta vastaan ja esittää sen hylkäämistä. Perussuomalaiset ja keskusta eivät pidä perusteltuna hovioikeuksien määrän vähentämistä viiteen ja hallinto-oikeuksien karsimista kuuteen vuoden 2014 alusta lähtien.

Uudistuksen myötä Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Kuopioon. Kouvola menettää myös halllinto-oikeuden kun Kuopion hallinto-oikeus ja Kouvolan hallinto-oikeus yhdistetään ja sijoitetaan Kuopioon.

Lakivaliokunta ehdottaa, että Kuopioon sijoittuvan hallinto-oikeuden nimi on Itä-Suomen hallinto-oikeus. Sen sijaan valiokunta ei pidä tarpeellisena muuttaa yhdistyvän hovioikeuden nimeä, koska Itä-Suomen hovioikeus kuvaa nimenä hyvin myös rakenneuudistuksen jälkeistä hovioikeutta ja sen tuomiopiiriä.

Oulun hallinto-oikeus ja Rovaniemen hallinto-oikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Ouluun. Tuomiopiiri laajenee merkittävästi ja siksi lakivaliokunta ehdottaa, että hallinto-oikeus nimetään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudeksi.

Oppositio: Tuomiopiirit pidettävä ennallaan

Perussuomalaiset pitävät rakennemuutosta perusteettomana ja siitä toivottuja säästöjä toiveajatteluna ja esittävät uudistuksen hylkäämistä.

- Hallitukselta on raukkamaista potkia jo maassa makaavaa Kouvolan seutua. On traagista, että valtiovalta perusteettomasti omilla toimillaan vähentää työpaikkoja juuri Kouvolasta, joka muutoinkin on merkittävästi menettänyt niitä viime aikoina, lakivaliokunnan perussuomalainen jäsen. Kaj Turunen moittii.

Myös keskusta haluaa säilyttää Rovaniemen hallinto-oikeuden ja Kouvolan hovi- ja hallinto-oikeudet nykyisellään. Keskustan mukaan kohtuuttoman pitkät matkat tuomioistuimiin vaarantavat kansalaisten oikeusturvan.