Oulu ei halua sulaton jätteitä Ruskoon

Mikäli Mustavaaran kaivoksen sulatto rakennettaisiin Ouluun, pitäisi jätteille löytää erillinen loppusijoituspaikka.

Sulatto

Mikäli Mustavaaran kaivoksen sulatto rakennettaisiin Oulun Ruskoon, niin sulaton jätteille on löydyttävä erillinen loppusijoituspaikka muualta.

Maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevassa Ely-keskukselle YVA-ohjelmasta annettavassa lausunnossa todetaan lisäksi, että kaupunki korostaa terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvien vaikutusten arviointia. Tämä sen vuoksi, että sulatto tulisi sijoittumaan kaupunkirakenteen sisään.

Ruskossa sulatolle varattu alue on myös merkittävän viher- ja virkistysalueen läheisyydessä, missä sijaitsevat esimerkiksi Auran majan reittikeskus ja suunniteltu Ruskotunturin laskettelukeskus.

Sulatto joko Ouluun tai Raaheen

Mustavaaran kaivoksen sulatolle selvitetään kahta sijoituspaikkaa. Raahessa sulatto on suunniteltu rakennettavaksi Lapaluodon sataman eteläpuolelle. Oulussa sulatto rakennettaisiin Ruskonselän alueelle.

Rakennettavassa sulatossa jalostettaisiin Taivalkoskella tuotettua vanadiinipitoista magnetiittirikastetta arviolta 450 000 tonnia vuodessa.

Taivalkosken Mustavaaran kaivos on tavoitteena avata uudelleen vuonna 2016.