Komissio vaatii Suomelle yli 30 000 euron päivittäistä uhkasakkoa

Komission mukaan Suomi on laiminlyönyt lakien, asetusten ja määräysten antamisen. Lainsäädäntötoimet olisi tullut saattaa voimaan viimeistään maaliskuun alussa.

Kotimaa

Euroopan komissio vaatii Suomelle sakkoja direktiivin täytäntöönpanon viivästymisestä.

Komissio on nostanut Suomea vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Kyseinen direktiivi koskee sähkön sisämarkkinoita säätelevää lainsäädäntöä. Hallituksen esitys lainsäädäntöön vaadittavista muutoksista on valmisteilla.

Komissio pyytää unionin tuomioistuinta määräämään Suomelle runsaan 32 000 euron päivittäisen uhkasakon. Maksuvelvoite tulisi voimaan tuomion julistamispäivästä lähtien.

Vastaavia kanteita on nostettu myös muissa EU-maissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun jo ensimmäisessä kanteessa voidaan vaatia seuraamuksia direktiivin täytäntöönpanon viivästymisestä. Tämä tehtiin mahdolliseksi Lissabonin sopimuksessa vuonna 2009, kertoo yksikön päällikkö Joni Heliskoski ulkoministeriöstä.