Rouhialan maneesin katto arvioidaan liian heikoksi

Selvityksen mukaan rakennuksella ei ole välitöntä romahdusvaaraa, mutta maneesin rakenteita pitää vahvistaa syksyyn mennessä.

Kotimaa

Mikkelin Rouhialan maneesi voidaan avata, kun sen katolta on pudotettu lumet. Maneesin kantavuudesta on valmistunut laskelma, jonka mukaan maneesin kattorakenne ei kestä niin suurta lumikuormaa kuin sen pitäisi.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän tarkastuksen perusteella maneesin katto kestää vain 20 kilon tai 0,2 kilonewtonin lumikuorman, vaikka katon kestävyydeksi on alunperin laskettu 180 kilon tai 1,8 kilonewtonin lumikuormapaino neliömetrille.

Selvityksen mukaan rakennuksella ei ole välitöntä romahdusvaaraa, mutta maneesin rakenteita pitää vahvistaa.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta teetti maneesin omistavalla Mikkelin ratsastusseuralla tarkastuksen ja uudet kantavuuslaskelmat, kun ilmeni, että maneesiin ei oltu tehty aikanaan lopputarkastusta. Maneesi on valmistunut vuonna 1991.

Maneesin korjaussuunnitelmien on oltava valmiina syksyyn mennessä.