Osa vapaaehtoistyöstä on kielletty työttömiltä

Työtön ei saa osallistua mihin tahansa vapaaehtoistyöhön, mikäli mielii saada päivärahansa. Työ- ja elinkeinotoimistot antavat kirjavia tulkintoja siitä, minkälaista palkatonta vapaaehtoistyötä työtön voi tehdä. Ministeriö lupaa valtakunnalliset ohjeet kevään aikana.

Turussa ruoka-apua jaetaan vapaaehtoisvoimin. Kuva: Yle

Lain mukaan työttömyyskorvausta saava ihminen voi 'palkatta osallistua tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtois- ja talkootyöhön'. Mutta mikä on tavanomaista, siitä ei ole valtakunnallista määritelmää. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen vapaaehtoistöihin halunneet työttömät ovat saaneet työ- ja elinkeinokeskuksista vaihtelevia ohjeita, kertoo Kierrätyskeskuksen projektipäällikkö Jenni Sademies.  

- Joillekin on sanottu, että saat osallistua ja oikein hyvä että menet. Ja joillekin on sanottu, että ei missään tapauksessa, Sademies kertoo.

- Kierrätyskeskuksen henkilökuntakin on saanut niin monenlaisia vastauksia, että emme tiedä mitä sanoa työttömille, jotka tarjoutuvat vapaaehtoisiksi. Tuntuu ikävältä lähettää jokainen yksitellen TE-toimistoon kysymään asiaa ja sitten jännittää, että mikä vastaus sieltä tulee. Toivoisimme, että olisi olemassa selkeä linja.

Talkoiden ei haluta korvaavan työpaikkoja

Hankalaa rajankäyntiä aiheuttaa lain kohta, joka epää päivärahan silloin, kun työtön työskentelee 'palkatta yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yrittäjänä'.  Suuri osa vapaaehtoistyöstä kuitenkin on sellaista, mitä tehdään myös palkkatyönä: esimerksi yhdistyksen kahvion pito, urheiluvalmennus, leirien ohjaaminen, nettisivujen ylläpito, vanhuksen kodin siivous tai lumityöt jne. 

Kierrätyskeskuksen henkilökuntakin on saanut niin monenlaisia vastauksia, että emme tiedä mitä sanoa työttömille, jotka tarjoutuvat vapaaehtoisiksi.

Hallitusneuvos Päivi Kermisen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö antaa vielä tänä keväänä paikallisille TE-keskuksille uuden ohjeen työttömien vapaaehtoistyöstä. Olennaista on nimenomaan vetää rajaa palkkatyön ja vapaaehtoistyön välille.

- Tämä rajanveto on olennaista siksi, että ei tehtäisi ilmaiseksi töitä, joihin muuten palkattaisiin ihminen. Ei ole työttömienkään etu, että työpaikkoja korvataan talkootyöllä. Lisäksi yritykselle voi koitua perusteetonta kilpailuetua muihin yrittäjiin verrattuna, jos se voi käyttää tällaista palkatonta työvoimaa, Kerminen perustelee.

Projektipäällikkö Jenni Sademiehen mukaan esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella ei kuitenkaan tällaista ongelmaa ole. 

- Meillä ei missään tapauksessa korvata työntekijöitä vapaaehtoisilla, vaan vapaehtoiset tuovat lisäarvoa toimintaan. Ihan yhtä paljon työllistämme ihmisiä - se on yksi päätehtävistämme.

Vapaaehtoistyötä salassa?

Yle Uutiset kysyi muutamalta työ- ja elinkeinotoimiston virkailijalta, minkälaiset ohjeet heillä on työttömien vapaaehtoistyöstä. Virkailijat eivät osanneet vastata ja sanoivat, että asiaa ei kysytä heiltä juuri koskaan. Tekevätkö työttömät siis vapaaehtoistyötä kaikessa hiljaisuudessa, viranomaisilta kyselemättä?

- Kyllä monet tekevät. Ja sitten on valitettavasti myös niitä, jotka eivät uskalla edes kysyä TE-toimistosta, vaan päättävät vain jäädä kotiin. Se on ehkä kaikkein huonoin vaihtoehto, sillä joillekin ihmisille vapaaehtoistyö on ainoa asia, joka pitää heidät mukana tässä yhteiskunnassa, sanoo Jenni Sademies.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko ongelma on tullut esille vasta äskettäin.

- Meille ei ole tullut palautetta eikä kysymyksiä asiakkailta eikä TE-toimistoilta tästä asiasta. Niinpä emme ole osanneet ajatella, että tämä säännös olisi aiheuttanut ongelmia. Nyt kun tämä on tullut tietoon, niin tarkoituksemme on antaa ohjeistusta, hallitusneuvos Päivi Kerminen lupaa.