Hyppää sisältöön

Jokiravun kanta pienenee edelleen

Suomen rapusaaliit ovat yli kaksinkertaistuneet 2000-luvun alkuvuosista. Samalla saaliin pääosa on vaihtunut jokiravusta täplärapuun.

Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Vielä 2000-luvun alkuvuosina noin 3 miljoonan ravun saaliista suurin osa oli jokirapua, nykyisin saalis on noin seitsemän miljoonaa rapua, joista kolme neljästä on täplärapuja.

Täplärapu kestää rapuruttoa paremmin kuin kotoperäinen jokirapu, ja se kasvaa lähes kaksi kertaa nopeammin.

Yhtenä jokirapukannan ongelmana on se, että vaikka täplärapu kestää jokiravulle tuhoisaa rapuruttoa, se kantaa tautia.

Jokirapua uhkaakin täpläravun laiton istuttaminen, sillä istutukset levittävät myös rapuruttoa. Lisäksi jokirapu häviää luonnon kilpailussa monipuolisemmissa ympäristöissä viihtyvälle täpläravulle.

Täplarapu tuotiin Suomeen Pohjois-Amerikasta 1960-luvulla.