Lastensuojelun työntekijät: Aika ei riitä lapsille, asiakasmäärät liian suuret

Lastensuojelun työntekijöiden aika menee byrokratiaan lasten kohtaamisen sijaan, ilmenee tuoreesta selvityksestä. Näin on siitä huolimatta, että liki kolme neljästä sosiaalityöntekijästä tekee säännöllisesti ylitöitä.

Kotimaa
Lapsi kädet puuskassa etulallla. Toinen lapsi taustalla selkä kameraan päin kädet taskussa.
Mikko Suhonen

Lastensuojelun työntekijöiden aika ei riitä lasten kohtaamiseen jatkuvista ylitöistä huolimatta, tuore selvitys kertoo. Lisäksi työntekijät kokevat asiakasmääränsä liian suuriksi.

Selvitys on Lastensuojelun keskusliiton ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian toteuttama. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille lähetettyyn kyselyyn vastasi lähes 450 työntekijää.

Peräti 84 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että avohuollon työskentelyssä ei ole riittävästi aikaa. Työntekijöistä kolme neljästä pitää aikaa puutteellisena myös huostaanoton valmistelun yhteydessä ja liki neljä viidestä erilaisissa kriisitilanteissa.

- Työaika näyttää menevän tapausten ja tehtävien kirjaamiseen sekä tapaamisten ja neuvotteluiden järjestelyihin, vaikka 70 prosenttia sosiaalityöntekijöistä tekee ylitöitä säännöllisesti, kiteyttää VTM Päivi Sinko Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

Lastensuojelun tilaa ryhdyttiin selvittämään vakavasti viime keväänä, kun lastensuojelu ei pystynyt pelastamaan kahdeksanvuotiasta tyttöä vanhempien väkivallalta.

Asiakasmitoitukset tarpeen

Ulkopuoliset ovat usein epäilleet sitovien asiakasmitoituksien tehoa, mutta yli 60 prosenttia selvitykseen vastanneista pitää niitä tarpeellisina. Sitovia mitoituksia halutaan, jotta työntekijäkohtaiset asiakasmäärät pysyisivät kohtuullisina.

Vastaajista 89 prosenttia piti ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen resursseja riittämättöminä. Selkein vaje löytyi perheneuvolatoiminnan ennaltaehkäisevästä työstä.

Myös jatkuvat organisaatiomuutokset vaikeuttavat lastensuojelun tilannetta työntekijöiden mielestä. Niin ikään palvelujen alueelliset erot koetaan aivan liian suuriksi.

Lastensuojelu hyötyisi valtionhallinnon vahvemmasta ohjauksesta ja tuesta, toteaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro. Lastensuojelu kokee jäävänsä kaikkein vaikeimmissa tilanteissa liian yksin.

- Lastensuojelulle suunnattava raha olisi ehdottomasti korvamerkittävä edes osittain. Näinhän tehdään esimerkiksi Norjassa.

Sauron mukaan monet ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta tilanteen korjaamiseksi ei ole tehty riittäviä toimenpiteitä.

- Nyt viimeistään on jo tekojen aika, Sauro toteaa tiedotteessa.