Oikeusministeriön neuvottelukunta: Tuomioistuimia karsittava kovalla otteella

Jos esitykset toteutuvat, edessä olisi lopulta jopa korkeimman hallinto-oikeuden lakkauttaminen.

Kotimaa

Oikeusministeriö yrittää tuulettaa tuomioistuinkenttää radikaalilla tavalla. Ministeriön neuvottelukunta vähentäisi hovioikeuksien määrän nykyisestä kuudesta neljään.

Lopullisena tavoitteena on neljän hovioikeuden ja kuuden hallinto-oikeuden fuusio. Samalla korkein hallinto-oikeus kävisi tarpeettomaksi.

Hovioikeuksien kynnystä korotettaisiin entisestään

Neuvottelukunnan mukaan oikeuslaitos pääsee säästötavoitteisiinsa vain työtä karsimalla.

Se esittääkin, että ensi alkuun ainakin muutoksenhakua hovioikeuteen rajoitettaisiin lisää. Vain pari vuotta sitten lakia muutettiin niin, että niin sanotuilla karvalakkijutuilla ei hovioikeuteen enää pääse.

Nykyisin hovioikeuden portit avautuvat valittajalle automaattisesti vain, jos riitajutun intressi on vähintäänkin 10 000 euroa tai ja rikosjutun rangaistus on vähintäänkin neljä kuukautta vankeutta.

Vähäisemmissä jutuissa hovioikeuteen pääsee tätä nykyä vain erityisellä jatkokäsittelyluvalla. Vastedes lupa heltiäisi vielä nykyistäkin nihkeämmin.

Samalla suullisten käsittelyjen osuutta hovioikeuksissa vähennettäisiin. Jos tarvetta ilmenee, hovioikeus voisi katsella käräjäoikeudessa tehtyjä nauhoitteita.

Käräjäoikeudet yhä suuremmiksi – lautamiesjärjestelmälle kuolinisku

Suomessa on tätä nykyä 27 käräjäoikeutta. Neuvottelukunta karisisi niiden määrän puoleen nykyisestä.

Samalla uudistajat haluavat päästä lopullisesti eroon ikimuistoisesta lautamiesjärjestelmästä.

Tuomareiden ei myöskään enää tarvitsisi aina kirjoittaa tuomion perusteluja kirjallisesti silloin, kun tuomioon ei haeta muutosta.

Lapsenhuoltoriitoja siirrettäisiin yhä enemmän asiantuntija-avusteiseen sovittelumenettelyyn.

Edessä lihavia riitoja

Kuten arvata saattaa, neuvottelukunta oli riitainen.

Etenkään tuomioistuimien yhdistämiset ja lautamiesjärjestelmän lakkauttaminen eivät ole läpihuutojuttuja. Etenkin hallinto-oikeustuomareiden piirissä kytee kitkerä kapinahenki. Kyse on myös aluepolitiikasta, joten suurten fuusioiden toteutuminen lienee suuren eduskuntaväännön takana.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) rauhoitteli mietinnön julkistamista kuulemaan tullutta tuomari-, virkamies- ja toimittajakuntaa.

- Nyt on poliittisten päätöksentekijöiden aika ottaa ehdotuksiin kantaa.

Käytännössä ministerin lausahdus tarkoittaa sitä, että kaikkein järisyttävimmät muutokset jäävät seuraavan hallitusohjelman kirjausten varaan.