1. yle.fi
  2. Uutiset

Ympäristönsuojelumääräyksiä ei tunneta kaikilla rakennustyömailla

Ympäristökeskus kartoitti liki viisikymmentä rakennuskohdetta Helsingissä.

ympäristölainsäädäntö

Huomiota kiinnitettiin erityisesti melu- ja pölyhaittojen torjuntaan, polttonesteiden varastointiin sekä tiedottamiseen. Ne paljastuivat myös useiden työmaiden suurimmiksi puutteiksi.

Tarkastuksilla kävi myös ilmi, että meluilmoitusvelvollisuudesta ei aina tiedetty.

Tulosten perusteella ympäristökeskus tarkentaa neuvontaansa ja tekee yhteistyötä poliisin, rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa. Tieto ympäristönsuojelumääräysten velvoitteista saataisiin näin rakentajille jo lupavaiheessa ja määräyksiä noudatettaisiin paremmin.

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino ympäristön suojelemiseksi. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Lue seuraavaksi