Reaalissa piti tunnistaa mustikka

Keskiviikkona oli kevään ylioppilaskirjoitusten ensimmäinen reaalikoepäivä. Psykologian tehtävässä tuli selostaa Facebookin merkitystä nuorille.

Kotimaa
mustikkaa ja mustikanvarpuja
Ville Välimäki / Yle

Ylioppilastutkintolautakunta kysyi tämänkeväisissä reaalikokeissa muun muassa suvaitsevaisuuden rajoista. Reaaliaineet kirjoitetaan tänään keskiviikkona ja ensi viikon perjantaina.

Filosofian ainekokeessa kokelaiden tuli pohtia, miksi suvaitsevaisuus on tärkeää ja miksi kaikkea ei pidä suvaita.

Biologian kokeen tunnistustehtävässä helposta päästä olivat mustikka ja rahkasammal. Haastavampi kuvatunnistus oli harmaaporonjäkälä.

Historiassa tuli tarkastella, miten luonnontieteiden kehitys on muuttanut käsitystä ihmisen asemasta maailmassa 1800-luvulta nykyhetkeen. Psykologiassa puolestaan sai pisteitä arvioimalla, mitä merkitystä Facebookin ja Twitterin kaltaisella medialla on nuoruusiän kehitykselle.

Fysiikan kokeessa laskettiin, millä voimin raskas laatikko pysyy kaltevalla lastaussillalla.

Keskiviikon reaaliaineet olivat psykologia, filosofia, fysiikka, biologia ja historia. Ensi viikolla ylioppilaskokelaat kirjoittavat uskonnon, elämänkatsomustiedon, kemian, yhteiskuntaopin, terveystiedon ja maantiedon.

Ylioppilaskokeet on tarkoitus vaiheittain muuttaa sähköisiksi vuoteen 2019 mennessä. Viimeksi koetta päivitettiin vuonna 2006, kun yksi ainoa reaalikoe muuttui 11 vapaavalintaiseksi kokeeksi eri aineista.