Asetus toi lisää hoitajia neuvoloihin

Moni kunta on palkannut lisää työntekijöitä neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon viime vuosina. Syynä on vajaat neljä vuotta sitten säädetty neuvola-asetus. Asetus muun muassa lisäsi lapsille ja nuorille tehtävien terveystarkastusten määrää ja teki niistä aiempaa laajempia.

Terveydenhoitaja-kätilö Minna Karasti tutkii kuukauden ikäistä vauvaa Rovaniemen keskustan neuvolassa. Vasemmalla äiti Sanna Lohela. Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Esimerkiksi Rovaniemen kaupunki on palkannut neljä, Sodankylän kunta kaksi ja Kittilän kunta kaksi työntekijää lisää asetuksen määräysten täyttämiseksi.

Rovaniemellä lisättiin kolme terveydenhoitajan tointa kouluterveydenhuoltoon ja 1,5 tointa tointa neuvoloihin. Sodankylässä perustettiin perhetyöntekijän toimi ennaltaehkäisevään neuvolatoimintaan ja lisäksi vuoden 2013 kuntaa on palkattu vuodeksi määräaikainen lähihoitaja lapsiperheiden kotipalveluun. Kittilässä asetuksen jälkeen palkattiin kaksi terveydenhoitajaa lisää, toinen koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja toinen aikuistiimiin.

Yle Lappi kysyi neljän Lapin kunnan neuvoloista vastaavalta osastonhoitajalta, miten neuvola-asetus on muuttanut toimintaa kunnassa. Kysymykset esitettiin Rovaniemen, Sodankylän, Kemijärven ja Kittilän neuvoloista vastaaville. Kemijärveltä vastauksia ei saatu.

Käsipareja kaivataan lisää

Kyselyn perusteella terveydenhoitajia tarvittaisiin kuitenkin lisää ainakin Rovaniemelle ja Sodankylään.

- Asetus pidensi terveystarkastuksia ajallisesti ja syventänyt niitä. Ne velvoittavat meitä taas jatkotoimenpiteisiin aikaisempaa enemmän. Tarvitsemme vielä lisää resursseja neuvolaan. Esitämme vielä yhtä uutta terveydenhoitajan tointa neuvolapuolelle, sanoo palveluesimies Tarja Laurila Rovaniemen kaupungilta.

- Kunnalla on paineita lisätä terveydenhoitajaresurssia, sillä tarkastukset vievät huomattavasti enemmän aikaa. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa joka vuosiluokka on tarkastettava, tarkastuksiin liittyvät kyselyt ovat lisänneet tarkastuksiin käytettävää aikaa, tarkastuksista poisjäävien syyn selvittäminen vie myös terveydenhoitajien työaikaa, osastonhoitaja Marja Tuovinen Sodankylän kunnasta toteaa.

Lääkäripula vaivaa

Suurimman osan lasten ja nuorten terveystarkastuksista tekee terveydenhoitaja ja osan lääkäri. Asetus velvoittaa esimerkiksi lääkärin tekemään neuvola-ikäiselle lapselle viisi terveystarkastusta entisen kolmen sijaan. Kyselyn perusteella lääkäreitä tarvittaisiinkin nykyistä enemmän neuvoloihin ja kouluihin ainakin Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kittilässä.

Vuonna 2009 annettu neuvola-asetus koskee neuvolatoiminnan lisäksi koulu-ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa. Asetuksen määräaikaisia terveystarkastuksia koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2011 alussa.

Äitiysneuvolapalveluihin on tulossa uusia suosituksia, joista puhutaan tarkemmin torstaina Yle Uutiset Ajantasan Torstaiseurassa.