1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

EU:n uusi maatalouspolitiikka suosii vihreää ja reilua - tuen saajien nimet julki

Tukien saajien nimet julkaistaan jatkossa, jotta väärinkäytöksiltä vältytään. Esimerkiksi lentokentät ja urheiluseurat ovat voineet aiemmin käyttää hyväkseen porsaanreikää.

Kuva: Riikka Rautiainen / Yle

Euroopan parlamentti on äänestänyt tänään EU:n maatalouspolitiikasta. Parlamentti hyväksyi valtuutuksen, joka mahdollistaa neuvottelut jäsenmaiden kanssa.

EU pyrkii siihen, että maatalouspolitiikka olisi jatkossa vihreämpää ja reilumpaa. Tavoitteena on myös ruokaturvallisuuden parantaminen ja ympäristönsuojelun lisääminen.

EU-komissio esitti aiemmin huomattavasti tiukempia ympäristöratkaisuja EU:n maatalouspolitiikkaan. Komissio ehdotti, että maataloustuet sidottaisiin huomattavasti tiukemmin ympäristönsuojeluun. Parlamentin kanta on kuitenkin huomattavasti väljempi tässä asiassa.

Maatalousvaliokunnan puheenjohtajan Paolo De Castron mukaan tavoitteena on, että maatalouspolitiikka olisi jatkossa maanviljelijöille vähemmän byrokraattista ja reilumpaa.

Erityisesti suomalaisten viljelijöiden kiinnostuksen kohteena ollut turvemaiden raivauskielto ei saanut kannatusta Euroopan parlamentilta. Turvemaiden raivauskieltoa oli kaavailtu ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Kielto olisi ollut ongelmallinen Suomen, Ruotsin, Irlannin ja Skotlannin viljelijöille.

Suurtilojen tukia halutaan pienentää

Yksi komission linjauksista oli kolmen kasvin vuoroviljely, jotta lannoitteiden käyttöä saataisiin vähennettyä viljelymaan köyhtymättä. Parlamentti puolestaan linjasi, että 62 leveyspiirin pohjoispuolella riittää kahden eri kasvilajin viljely. Suomessa kyseinen leveyspiiri kulkee Joensuun korkeudella.

Maataloustukien eroja eri jäsenmaiden välillä on tarkoitus kuroa umpeen aiempaa nopeammassa aikataulussa. Tavoitteena on, ettei suorien tukien määrä ylittäisi missään jäsenvaltiossa 65 prosenttia unionin keskiarvosta.

Parlamentti hyväksyi myös, että jatkossa EU:n maataloustukien saajien nimet julkaistaan. Tällä käytännöllä pyritään estämään se, että tukia käyttäisivät hyväkseen esimerkiksi lentokentät ja urheiluseurat.

EU haluaa jatkossa lisätä tukea nuorille viljelijöille ja karsia suurille tiloille myönnettäviä avustuksia.

EU:n nykyinen maatalouspolitiikka on peräisin vuodelta 2003 eli ajalta ennen Euroopan unionin laajentumista itään.

Jos EU:n maatalouspolitiikan uudistaminen sujuu mutkitta, sen on määrä valmistua juhannuksen aikoihin.