Telekuuntelu laajenee lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa

Tuore esitutkinta- ja pakkokeinolaki on saamassa ensimmäiset täydennykset. Hallitus esittää muutoksia lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja tietorikosten selvittämiseen. Myös kotietsintöjä koskevia säännöksiä muutetaan ja oikeusavustajan käyttöoikeutta esitutkinnassa varmennetaan.

Kotimaa

Ensi vuoden alusta voimaan tulevaan esitutkinta- ja pakkokeinolakiin esitetään muun muassa telekuuntelua koskevia täydennyksiä.

Hallituksen esityksen mukaan telekuuntelua voitaisiin käyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Aiemmassa lakiversiossa telekuuntelu oli rajattu törkeää hyväksikäyttöä koskeviin epäilyihin.

Käräjäoikeus voisi myöntää luvan telekuunteluun myös silloin, kun epäillään, että teleosoitetta tai telepäätettä on käytetty muun muassa vahingontekoon, viestintäsalaisuuden loukkaamiseen tai tietomurtoon.

Ttietoja saisi käyttää rikoksen selvittämisessä, jos siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Oikeudesta viedä kotietsintä tuomioistuimen käsiteltäväksi olisi ilmoitettava kotietsinnän yhteydessä.

Rikosten esitutkinnassa viranomaisten olisi muun muassa huolehdittava asianomaisen oikeudesta käyttää oikeusavustajaa.