Maakuntakaavavalitukset nurin KHO:ssa

KHO:n mukaan kaavapäätösten muuttamiselle ei ollut perusteita. Valittajien joukossa olivat mm. Porin ja Rauman kaupunginhallitukset.

korkein hallinto-oikeus (hallintotuomioistuimet)

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt tai jättänyt tutkimatta kaikki Satakunnan maakuntakaavasta tehdyt valitukset. Valittajia oli yhteensä seitsemän, joukossa muun muassa Rauman ja Porin kaupunginhallitukset sekä MTK Satakunta ja Metsänomistajien liiton Satakunnan-piiri.

Valitukset koskivat vahvistamatta jääneitä kaavamerkintöjä, muun muassa Rauman Vanha-Prisman, Porin Vähärauman ja Riihikedon vähittäiskaupan suuryksikköjen merkintöjä, Söörmarkun eritasoliittymän aluevarausta sekä Pohjankankaan ja Säkylänharjun ampuma- ja harjoitusalueiden melualuemerkintöjä.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan maakuntakaavapäätöksen muuttamiselle ei ollut oikeudellisia perusteita. Osa valituksista jätettiin määräajan jälkeen tehtyinä tutkimatta.

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntaliiton laatiman kaavan marraskuussa 2011.