Birdlife huolissaan kosteikkolinnuista

Suomen lintuyhdistysten keskusjärjestön Birdlife Suomen mukaan vesi- ja kosteikkolintujen uhanalaistuminen ja kantojen vähentyminen on huolestuttava asia luonnon monimuotoisuudelle.

luonto

Birdlife Suomi on huolissaan kosteikkolinnuista. Keskusjärjestön mukaan monien vesilintujen ja kosteikkolintujen kannat ovat Suomessa vähentyneet ja lajit uhanalaistuneet.

Uhanalaisten kosteikko- ja suolintulajien määrä on Birdlifen mukaan lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Uhanalaisiksi määritellään tällä hetkellä 19 kosteikkolintua ja 8 suolintua.

Järjestö pitää tilannetta huolestuttavana luonnon monimuotoisuudelle ja lintuharrastukselle. Birdlifen mukaan syynä kosteikkolintujen vähenemiselle ovat vesistöjen rehevöityminen ja ravintoketjujen muutos.

Kosteikkojen vesilintulajeista muun muassa mustakurkku-uikku, haapana, punasotka ja nokikana ovat viime aikoina vähentyneet. Suolinnuista ovat vähentyneet riekko, vesipääsky ja metsähanhi.