Ulkomaalaisia kohdellaan eri maistraateissa eri tavoin - lainmuutosta ei luvassa

Valtiovarainministeriö ei aio valmistella lainmuutosta, joka lopettaisi ulkomaalaisten eriarvoisen kohtelun maistraateissa. Esimerkiksi Helsingin maistraatti noudattaa tiukkaa laintulkintaa, jossa hakijaa ei merkitä väestötietojärjestelmään, mikäli henkilöllisyyttä ei voida varmentaa.

Kotimaa
Helsingin vastaanottokeskus.
Yle

- Tämä on aika käsittämätöntä, että yhdessä ja samassa maassa paikallisviranomaisilla on ihan erilaiset tavat tulkita lakia. Tämähän on ihan keskeinen yhdenvertaisuuskysymys, sanoo Helsingin maahanmuuttoasiainjohtaja Annika Forsander.

Helsingissä ulkomaalaisen kotikuntaa ei rekisteröidä, jos tämän muukalaispassissa on merkintä, ettei henkilöllisyyttä voi varmentaa. Tällaisen henkilön on erittäin vaikea saada julkisia palveluita, KELAn tukea, tai pankkitiliä.

Pääkaupungissa asuu neljännes Suomen ulkomaalaisista ja Helsingin maistraatti noudattaa muista poikkeavaa laintulkintaa.

Helsingin maistraatti: Tarvitaan lakimuutos

Ulkomaalaisten rekisteröinnin korjaamista on perännyt vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, joka on saanut asiasta paljon yhteydenottoja.

Helsingissä maistraatti poikkeaa tiukasta laintulkinnastaan Somalian kansalaisten, kiintiöpakolaisten ja sellaisten turvapaikan hakijoiden kohdalla, jotka eivät henkilökohtaisen vainon vuoksi voi hankkia oman maansa passia.

Vähemmistövaltuutetun tietojen mukaan Pohjois-Suomen maistraatti ei tee siviilisäätyyn ja vanhemmuuteen liityviä merkintöjä väestötietojärjestelmään, jos henkilö ei pysty esittämään virallisia asiakirjoja kotimaastaan. Poikkeuksena ovat kiintiöpakolaiset ja turvapaikan saaneet henkilöt.

Helsingin maistraatti vetoaa Helsingin hallinto-oikeuden asiasta vuonna 2012 antamaan lainvoimaiseen päätökseen.

Maistraatin vähemmistövaltuutetulle antamassa lausunnossa todetaan, että Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin, millä henkilötiedoilla luotettavien tietojen puuttuessa henkilöä virallisesti käsitellään. Laissa ei ole myöskään määritelty mille viranomaiselle henkilöllisyyttä koskevien tietojen vahvistaminen kuuluu, jos luotettavaa tietoa henkilöllisyydestä ei ole saatavissa.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain nojalla tehtävää ei ole myöskään säädetty maistraatin tehtäväksi. Tästä syystä asiassa tarvittaisiin Helsingin maistraatin mielestä lainmuutos.

Tämä on aika käsittämätöntä, että yhdessä ja samassa maassa paikallisviranomaisilla on ihan erilaiset tavat tulkita lakia.

Annika Forsander

Ministeriö: Ei lainmuutosta kiireen takia

Valtiovarainministeriö on vedonnut asiassa työkiireisiin ja resurssipulaan. Ministeriö ei aio lähiaikoina valmistella lainmuutosta, joka lopettaisi ulkomaalaisten eriarvoisen kohtelun maistraateissa.

Vähemmistövaltuutettu suosittaa valtiovarainministeriötä ja väestörekisterikeskusta ohjeistamaan maistraatteja ulkomaalaisten merkinnässä. Epäselvissä tilanteissa ulkomaalaiset merkittäisiin väestötietoihin ulkomaalaisrekisteriin merkityillä ehdoilla.

Myös maistraateissa kaivataan selkeitä säännöksiä ulkomaalaisten rekisteröintiin epäselvissä tilanteissa.