"Nuorisotakuu vaikuttaa täydeltä flopilta" – Uusi laki vaikeuttaa nuorten pääsyä työpajoille

Yhtä aikaa nuorisotakuun kanssa tuli voimaan laki, jonka myötä työharjoittelu ja työelämävalmennus poistuivat, ja tilalle tuli työkokeilu. Työkokeiluun pääsee vain, jos tietää tulevan ammattinsa. Suurin osa työpajoille pyrkivistä nuorista ei tiedä.

Kotimaa
Nuori mies työskentelee videotyöpajalla.
Helsingin kaupungin Mediakylpylä-työpajalle nuoret ovat pääseet entiseen malliin, uudesta laista huolimatta.Yle

Vuoden alusta voimaan tullutta nuorisotakuuta on epäilty siitä, että samaan aikaan suunnitelmissa on vähentää toisen asteen koulutuspaikkoja tuhansilla. Vähemmälle huomiolle on jäänyt uusi laki, joka tuli voimaan samaan aikaan takuun kanssa.

Uuden lain myötä nuorten työllistämistoimia rukattiin uuteen uskoon niin, että työharjoittelu ja työelämävalmennus poistuivat, ja niitä korvaamaan tuli työkokeilu.

Työkokeiluun valittavilta työttömiltä nuorilta edellytetään aiemmasta harjoittelusta poiketen sitä, että tuleva ammatti tai ala on selvillä.

Muutos näkyy räikeimmin työpajoilla, jonne on tyypillisesti ohjattu ne nuoret, joiden tulevaisuudensuunnitelmat eivät ole selvillä. Pajoilla on tehty töitä, ja mietitty samalla uravaihtoehtoja.

Samalla on suoritettu harjoittelua tai oltu työelämävalmennuksessa.

- Nyt katsotaan, että ne nuoret, jotka pajoille ohjataan, heillä täytyisi olla käsitys siitä, mitä he tulevat tekemään, eli mille uralle toivoisivat tulevaisuudessa pääsevänsä. Suurin osa on heitä, joilla tällaista käsitystä ei ole, toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä sanoo.

Ahonen-Walkerin mukaan pajoille on ohjautunut työkokeiluun nyt selvästi vähemmän nuoria. Hän uskoo, että TE-toimistot tulkitsevat työkokeilun uutta määritelmää tiukimman kautta.

- Aikaisemmin puolet nuorista tuli työpajoille TE-toimen kautta. Nyt nuorten virta palveluihin on huomattavasti pienempi.

Samaa todistaa kysely, jonka yhdistys teki alkuvuodesta työpajoille eri puolilla maata. Kyselyn mukaan työpajat pyörivät paikoin puolityhjinä, tai nuoret joutuvat odottamaan sopivaa palvelua pitkään. Vastauksia leimaa myös epätietoisuus siitä, miten lakia pitäisi tulkita. Jotkut eivät ole havainneet lain muuttaneen tilannetta.

Osa ihmettelee ennen muuta, minne pajoilta käännytetyt nuoret voidaan ohjata.

- Mielenkiintoinen kysymys on, mitä näille nuorille voidaan tarjota. Jos nuori ei tiedä, mitä hän haluaa tai mikä ammatillinen tähtäin olisi, tilanne ei kuitenkaan ole se, että nuori olisi kuntoutuksen tarpeessa, Ahonen-Walker sanoo.

Työkokeilu sulkee pois myös nuoret, joilla on toisen asteen loppututkinto, mutta jotka eivät onnistu löytämään työtä. Heidän pitäisi työllistyä yrityksiin palkkatuen avulla.

Ministeriö: Ei työpajalle vaan uravalmennukseen

Päätöksen nuoren pääsystä työkokeiluun tekevät TE-toimistot, työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistamana. Kokeilusta maksetaan harjoittelun tavoin työmarkkinatukea.

Ministeriön mukaan laki säädettiin selkeyttämään palveluviidakkoa. Hallintoneuvos Päivi Kermisen mukaan aiemmin käytössä oli kolme lähes samanlaista palvelua - harjoittelu, työelämävalmennus ja kokeilu.

On pajoja, joissa aitoa työympäristöä ei ole, jossa työtehtäviä voi kokeilla.

Päivi Kerminen, hallintoneuvos, TEM

Hän vahvistaa, että osa työpajoista ei uuden lain myötä enää sovellu samoille nuorille kuin ennen, sillä pajoilla vasta haetaan suuntaa ja harjoitellaan myös elämänhallintaa.

- On pajoja, joissa aitoa työympäristöä ei ole, jossa työtehtäviä voi kokeilla. Sillon pitää keskustella pajan kanssa, että olisiko oikea palvelu työnhakuvalmennus tai uranhakuvalmennus.

Kerminen kuitenkin myöntää, että lakia on saatettu paikoin tulkita liian tiukasti. Hän lupaa ohjeistaa työvoimatoimistoja uudelleen vielä kevään aikana.

Nuoret odottavat, nuorisotakuu juoksee

Mari Ahonen-Walker ei osta ministeriön ehdotusta uravalmennuksesta. Se voi tarkoittaa käytännössä luentoja ja luokkaopetusta.

- Se on lyhytkestoisempaa, ja siinä menetetään työpajojen erityispiirre eli se, että valmennus tapahtuu työn ohessa.

Ahonen-Walker myös kummastelee, miten laki työkokeilusta sopii samaan aikaan voimaan tulleen nuorisotakuun henkeen. Osa pajoilta käännytetyistä on päätynyt jopa toimettomaksi, kun esimerkiksi palkkatuettua työtä tai työkokeilupaikkaa on vapailta markkinoilta vaikea löytää.

Nuorille on rummutettu, että heillä on oikeus palveluihin. Nyt niihin ohjautuminen on aiempaa hankalampaa.

Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

- Yksittäisten nuorten kohdalla se aiheuttaa sitä, että he joutuvat turhaan odottamaan palvelua, pahimmassa tapauksessa jopa useita kuukausia.

Nuorisotakuu velvoittaa tarjoamaan alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikan kolmen kuukauden kuluessa.

- Tämä on pahassa ristiriidassa lain kanssa. Nuorille on nyt kovasti rummutettu tätä, että heillä on oikeus palveluihin. Nyt niihin ohjautuminen on aiempaa hankalampaa.

Työpajatoiminta tavoitti toissavuonna lähes 13 000 tuhatta nuorta. Heistä valtaosalla ei ollut ammatillista tutkintoa.

Kaikkiaan tukityöllistettyjä alle 30-vuotiaita oli Tilastokeskuksen mukaan reilut 17 000, ja viime vuonna noin 15 000.