Lukihäiriöinen saa harvoin apua opintoihinsa - "Sain kuulla olevani tyhmä ja laiska"

Suoran linjan keskustelussa monet lukivaikeuksista kärsivät kertovat, että opiskelu korkeakoulussa on hyvin haastavaa. Opiskelu vie enemmän aikaa eikä lopputyökään synny samaa tahtia muiden kanssa.

Osallistu
Oppilaita luokassa.
Kalle Niskala / Yle

Lukivaikeuksista kärsivien voi olla vaikea pärjätä korkeakoulussa ilman apua. Itselle sopivien oppimismenetelmien kehittäminen voi auttaa, mutta myös oppilaitosten pitäisi tulla vastaan. Apukeinona voisivat olla esimerkiksi pidennetyt tenttiajat tai mahdollisuus saada luentomuistiinpanot etukäteen. Avun saaminen kuitenkin vaihtelee oppilaitoksittain.

Suoran linjan keskustelussa kerrotaan, että opiskelu korkeakoulussa vie lukihäiriöiseltä enemmän aikaa ja vaatii moninkertaisen määrän työtä verrattuna muihin opiskelijoihin.

- AMK:ssa olisi tentteihin saanut lisäaikaa, mutta sellaiselle ei ollut tarvetta, kun kokeissa olin vähäsanainen. Opinnäytetyön tekoon olisin kaivannut tukea mutta surkeista opettajista ei ollut mihinkään, eivätkä ymmärtäneet avun tarvetta vaikka sitä pyysin paljon. Häiriötä ei otettu huomioon mitenkään arvioinnissa, kertoo nimimerkki AWSuoran linjan keskustelussa.

Lukihäiriötä ei huomata ajoissa

Moni keskustelija kertoo, että lukivaikeuteen olisi pitänyt puuttua jo aikaisemmin. Näin myös oman oppimisen tutkimiseen ja omien lukumenetelmien löytämiseen olisi ollut enemmän aikaa.

- Minulla todettiin lukivaikeus vasta aikuisena. Lapsesta asti olen saanut kuulla olevani tyhmä ja laiska joka ei edes yritä. Nuo lauseet auttavakin oppimaan, *Lukilakehärö *kertoo.

Nimimerkki Matt puolestaan kertoo olevansa kolmikymppinen ja ilman koulutusta. Hänellä todettiin juuri lukihäiriö, jonka hän uskoo vaikuttavan siihen, ettei hän ole päässyt jatko-opiskelemaan.

- Jokapäivä harjottelen kirjoittamista ja lukemista, silloin taitoni eivät pääse huonontumaan. Jossakin pitäisi olla aikuiselle sopivia harjotuskirjoja. Aina en keksi itselleni kirjottamis-ja laskuharjoituksia, kertoo nimimerkki Yritän silti.

"Alavalinta on olennainen"

Suoran linjan keskustelussa ollaan myös sitä mieltä, että lukihäiriön kanssa pärjää, jos pohtii uravalintaansa kunnolla.

- Jos osaa valita oikean alan. Ihan tarkoituksella valitsin alan jossa kirjojen luku jää vähemmälle, kertoo nimimerkki Hyvin pärjää.

Sähköpostitse Suoran linjan toimitusta lähestyttiin kommentilla:

- Jatko-opinnot kiinnostaisivat sekä sisältöjensä että muodollisen pätevyyden saamisen vuoksi - mutta koska lukemiseni on hidasta etenen työelämässä tekojen kautta nopeammin kuin koulujen muodollisten pätevyyksien avulla. Tästä seuraa tietysti merkittävä syrjäytymisriski - jos jäisinkin joskus vaikka kymmenen vuoden päästä työttömäksi olisi uudelleen työllistyminen erittäin vaikeaa.

Kehitystä parempaan päin

Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen Facebook-ryhmässä kerrotaan myös hyviä uutisia:

- Edistyksellisimmissä ja laadukkaimmissa korkeakouluissa kuulopuheitten mukaan on jo
päästy hiljalleen pitemmälle näissä asioissa. Aletaan huomata, että tämä on laatutekijä. Jo kauan teknillisissä yliopistoissa on erilainen oppija erityisen hyvin huomioitu, ainakin teoriassa. Prosesseja ja käytänteitä kehitetään. Toivottavasti tämä näkyy arjessa yhä paremmin, ja muuallakin korkeakoulumaailmassa.