Pika-aikataululla tasa-arvoisen avioliittolain aloite käsittelyssä jo keväällä

Tasa-arvoisen avioliittolain puolesta kerätty kansalaisaloite voisi nopeimmillaan olla eduskunnan käsittelyssä jo keväällä, kerrotaan eduskunnasta. Aiemmin kansanedustajien lakialoitteen torpannut lakiasiainvaliokunta päättää, ottaako se asian käsittelyyn ja milloin tämä tapahtuu.

Kotimaa

Tahdon2013-kampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on saanut kasaan jo ensimmäisenä päivänä eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä. Kampanjan tavoitteena on ollut kerätä 250 000 nimeä tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Saadakseen kansalaisaloitteen pikaisesti eteenpäin kampanjan puuhaihmisten on ensin lopetettava kampanja virallisesti ja toimitettava tarvittavat asiakirjat oikeusministeriöön, kertoo eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen.

- Eduskunta ei voi ottaa käsittelyyn edelleen auki olevaa kampanjaa. On siis heidän harkinnassaan kuinka pitkään he haluavat kerätä nimiä.

Tämän jälkeen väestörekisterikeskus tarkistaa allekirjoittaneiden tiedot; ovatko he täysi-ikäisiä ja onko aloite allekirjoitettu vain kerran. Tarkistuksen jälkeen kampanjan organisoijat luovuttavat kansalaisaloitteen eduskunnalle.

Eduskunnan puhemiesneuvosto päättää, milloin kansalaisaloite tulee lähetekeskusteluun eduskunnan täysistuntoon ja mihin valiokuntaan aloite lähetetetään käsittelyyn.

- Nopein aikataulu lähetekeskustelulle voisi olla parin-kolmen viikon päästä siitä, kun kansalaisaloite on luovutettu eduskunnalle. Sitä milloin kansalaisaloite tulee lakiasianvalokunnan käsittelyyn on vaikea arvioida, aikataulu riippuu täysin heistä. Lakiasianvaliokunta päättää myös ottaako se ylipäätään asiaa käsittelyyn, toteaa apulaispääsihteeri Vuorinen.

Vuorisen mukaan kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa voitaisiin saada alkuun jo kevään aikana, mikäli toimitaan nopeasti. Muuten asian käsittely siirtyy syksyyn eduskunnan lomien takia.

Eduskunnan lakiasianvaliokunta päätti helmikuun lopulla, ettei se aloita tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansanedustajien tekemän lakialoitteen käsittelyä. 76 kansanedustajan allekirjoittamassa aloitteessa esitettiin, että avioliittoa koskevat säädökset olisivat samat kaikille sukupuolesta riippumatta.