Haapaveden suojelu nytkähtää liikkeelle

Ruokolahden edustan vesiensuojeluhanke Sininen Haapavesi on saanut myönteisen rahapäätöksen Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta.

vesiensuojelu

Pari vuotta kestävää hanketta rahoittavat EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä kunta ja useat yksityiset tahot.

Näitä ovat Stora Enso Oyj, Tornator Oy, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö sekä Tetriniemen osakaskunta. Virmutjoen osakaskunta on luvannut talkooapuaan hankkeelle, jonka kokonaisbudjetti on 255 600 euroa.

Vesiensuojelussa haetaan kokonaisratkaisuja valuma-alueelle. Maa- ja metsätalouden yleissuunnitelmilla etsitään vesiensuojelullisesti tärkeät kohteet ja innostetaan metsätaloustoimijoita ja maatalousyrittäjiä vesiensuojeluun Haapaveden valuma-alueella.

Metsätalouden vesiensuojelusuunnitelman tulee tekemään Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ja maatalouden vesiensuojelusuunnitelman ProAgria Etelä-Suomi.

Lähiaikoina kilpailutetaan koekalastuksen ja kalastotiedustelun pohjalta tehtävä hoito- ja poistokalastussuunnitelman teko sekä vesi-, levä- ja klorofyllinäytteidenotto.