Aseteollisuus valtaa armeijan harjoitusalueita

Metsähallitus on puolustusvoimien suosituksesta vuokrannut Lohtajan Vattajan ja Pyhärannan Reilan harjoitusalueita Patrialle. Pääesikunta ei näe estettä alueiden luovuttamisesta muillekin yrityksille. Armeijan ulkopuolinen toiminta lisää painetta ympäristöluvan laatimiselle Vattajalle.

Kotimaa
Uimarantaa.
Kalle Niskala / Yle

Puolustusvälinevalmistaja Patria on aloittanut kaikessa hiljaisuudessa omien ammuntojen järjestämisen Lohtajalla Puolustusvoimien harjoitusalueella. Metsähallitus vuokrasi Vattajan viime vuonna puolustusvoimien suosituksella kerran Patrialle ja tälle vuodelle on varattu aika kahdeksalle ammuntajaksolle.

Valvonnasta vastaavat ammuntojen aikana puolustusvoimien sijaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes yhdessä poliisin kanssa.

– Puolustusvoimat mielellään edistää puolustusvälineteollisuuden toimintaedellytyksiä, siitä on hyötyä myös Suomen puolustusvoimille. Harkitsemme tapauskohtaisesti kenelle alue voidaan luovuttaa. Jos on sellainen toimija, josta on puolustusvoimille hyötyä, niin ainakin silloin. Vielä ei ole ollut muita kuin Patria, kertoo insinöörieversti Henry Kvarnström pääesikunnasta.

Pääesikunta ei näe estettä luovuttaa harjoitusalueita muillekin kuin valtion pääomistamalle Patrialle. Myös ulkomaalaiset yritykset voisivat tulla kyseeseen.

Puolustusvoimat mielellään edistää puolustusvälineteollisuuden toimintaedellytyksiä, siitä on hyötyä myös Suomen puolustusvoimille.

Insinöörieversti Henry Kvarnström

– Se pitäisi tarkkaan harkita erikseen. Tuskin ainakaan EU:n ulkopuolisia, mutta EU-yritysten kohdalla se voisi tulla harkittavaksi. Mutta en tarkemmin osaisi sanoa, mikä olisi ratkaisu jos sellainen anomus tulisi, sanoo Kvarnström.

Paine ympäristöluvasta kasvaa 

Puolustusvoimat toimii tällä hetkellä Vattajalla ilman ympäristölupaa. Armeija toimii pääosin Natura 2000-alueella Pohjois-Euroopan laajimmalla dyynialueella. Harjoitusalueen luovuttaminen on lisännyt Kokkolassa poliittista painetta Vattajan ympäristöluvittamiseksi.

– Näin on toimittu eri puolilla Suomea. Toivoisin nyt rohkeutta paikalliselta ELY-viranomaiselta, että se olisi alueen puolella ja se olisi ympäristön puolella. Siellä on niin isot pohjavesivarat ja alueen ihmisillä on niin iso intressi Vattajaa kohtaan, että on ihan selvää, että siellä pitää olla lupa, sanoo kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Tuomo Puumala (kesk.).

Toivoisin nyt rohkeutta paikalliselta ELY-viranomaiselta, että se olisi alueen puolella ja se olisi ympäristön puolella.

Tuomo Puumala

Kokkolan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lähettämää kirjelmää asiasta. Kaupunki lähestyi ensimmäisen kerran ELYä neljä vuotta sitten, mutta asiasta ei ole kuulunut mitään. Virkamiesten muotoilema painostuskirje ei kelvannut kaupunginhallitukselle, se vaati suorasanaisempaa kannanottoa.

Alueen vuokraaminen lisää pelkoja toiminnan laajentamisesta esimerkiksi Ohtakarin suuntaan.

– Aina kun tilanne tulee, puolustusvoimat on sitä mieltä, että voitaisko varoalueita vähän laajentaa ja voitaisko tuolta raapaista pikkunen palanen. Jos kysymys ei ole puolustusvoimien tarpeesta ja toiminnasta, vaan kyse on aseteollisuuden tarpeesta, niin ei me ihan hevillä Keski-Pohjanmaalla aleta sellaiseen tarkoitukseen alueita luovuttamaan, meidän kauneimpia rantoja, jyrisee Puumala,

Armeijan toiminta Vattajalla ilman ympäristölupaa perustuu puolustusvoimien tulkinnanvaraiseen erityisasemaan laissa. Kokkolassa asia nähdään myös niin, että mikäli alueella on muitakin toimijoita kuin armeija. luvan toiminnalle myöntää ELYn sijaan kaupunki.