Kalastaja tarjosi Pekka Perälle matikkakeittoa uraanilla: ”Nyt kun tuoteselosteen tiedät niin syötkö sen?”

Sonkajärven Talvivaara-ilta sujui kaivosyhtiön johdon mukaan "yllättävän rauhallisesti". Toimitusjohtaja Pekka Perä sai jopa kutsun matikkakeitolle – tosin ei vailla taka-ajatuksia.

Talvivaara
Raimo Tervonen tarjoaa Pekka Perälle matikkakeittoa.
Sonkajärvellä järjestetystä Talvivaara-illasta ei puuttunut mausteita tälläkään kertaa. Ammattikalastaja Raimo Tervonen nauratti yleisöä tarjoamalla Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perälle matikkakeittoa uraanilla höystettynä.

Talvivaaran johto tapasi tiistaina yläsavolaisia ensimmäistä kertaa syksyisen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen. Paikan päälle Sonkajärvelle oli saapunut hiukan alle 200 ihmistä, jotka tenttasivat Pekka Perää ja muita kaivosyhtiön johtajia lähes kolmen tunnin ajan Vuoksen vesistöön kohdistuvista ympäristöhaitoista.

Talvivaaran johto oli varautunut levottomaan iltaan, sillä Ylä-Savon asukkaat ovat olleet ehkä ärhäkimpiä kaivosyhtiön kriitikoita. Vuosi sitten järjestetyssä edellisessä Talvivaara-illassa poliisit joutuivat puuttumaan joidenkin Talvivaara-aktivistien käytökseen. Myös tällä kertaa järjestäjät olivat eristäneet kaivosyhtiön johdon yleisöstä väärin päin käännetyn tuolirivin avulla.

Riskitaso on semmoinen ettei kukaan halua elää sen kanssa kaivoksella eikä kaivoksen alajuoksulla.

Pekka Perä

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan illan tarkoituksena oli välittää yläsavolaisille ”oikeaa tietoa” kaivoksen ympäristövaikutuksista. Toimitusjohtaja sanoi pitävänsä Savosta tullutta arvostelua osin kohtuuttomana ja virheellisenä – sen tarkemmin erittelemättä.

- Toivottavasti saatiin meidän kantaa selvitettyä ihmisille ja herätettyä luottamusta siihen, että teemme kaikkemme. Uskon, että antamiamme vastauksia kuunneltiin ja että tämä oli kaikille hyödyllinen tilaisuus, toimitusjohtaja pyöritteli.

Kommenteistaan huolimatta Perä vaikutti useaan otteeseen varsinkin tilaisuuden loppua kohden lopen kyllästyneeltä junnaavaan keskusteluun. Myös osa paikallaolijoista myönsi tilaisuuden päätyttyä pettyneensä: mitään uutta ei tullut.

Matikkakeittoa raskasmetallein

Tiistaisessa tilaisuudessa ei järjestyshäiriöitä nähty, mutta kaivosyhtiön vastustajat löysivät silti keinot viestinsä perille viemiseen. Sonkajärveläinen kalastaja Raimo Tervonen nauratti yleisöä tarjoamalla Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perälle matikkakeittoa – arveluttavilla mausteilla.

- Siinä on pikkuisen mausteita mukana, osa varmaan teiltä karkuun päässeitä. Uraania on 0,18 milligrammaa kiloa kohden, kadmiumia 0,08, alumiinia korkeimmillaan 2, arseenia 0,11 ja rautaa 55 milligrammaa kilossa. Sanopa Pekka, nyt kun tuoteselosteen tiedät, jos minä sinulle keiton keitän niin syötkö sen? Tervonen vinoili.

Kalastajan mukaan made oli nostettu marraskuussa Laakajärvestä ja siitä oli otettu kudosnäytteet lihaksesta, maksasta, munuaisesta ja kiduksista.

Siinä on pikkuisen mausteita mukana, osa varmaan teiltä karkuun päässeitä.

Raimo Tervonen

- Ihan huoletta syön, uskon että osaat hyvän matikkakeiton tehdä, kaivosjohtaja vastasi.

Talvivaaran ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla ehätti kommentoimaan perään, että esimerkiksi maksasta otetut metalliarvot eivät välttämättä kerro kalan syömäkelpoisuudesta.

- Kun tehdään kalojen haitta-ainetutkimuksia, vertailuarvot ovat kalan lihakselle. Pitoisuudet maksassa saattavat olla korkeampia, mutta jos mitataan kalan syömäkelpoisuutta, niin verrataan lihaksesta mitattuun pitoisuuteen, Hilla sanoi.

Hän korosti myös, että Eviran ja Talvivaaran omissa kalatesteissä ei ole paljastunut kohonneita raskasmetalliarvoja kipsisakka-altaan vuodon jälkeenkään.

Sonkajärvi toivoi juoksutusta Oulujoen suuntaan

Talvivaaran kaivosalueella on arviolta neljä miljoonaa kuutiota liikaa vettä, joka on tarkoitus saada juoksutettua pois ennen kevättulvia. Vuoksen vesistön osuus juoksutuksista olisi 1,8 miljoonaa kuutiota. Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan lisäjuoksutukset Vuoksen vesistön suuntaan ovat viivästyneet, jotta vedet saataisiin varmasti puhdistettua.

- Jos vettä ei saada puhtaaksi, riskitaso on semmoinen ettei kukaan halua elää sen kanssa kaivoksella eikä kaivoksen alajuoksulla, Perä sanoi ja lupasi pohjoissavolaisille, että Vuoksen suuntaan laskettava vesi tulee olemaan puhdasta.

Talvivaaran kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen sanoi, että juoksutettavia vesiä puhdistetaan parhaillaan niin sanotulla pH-säädöllä, joka vähentää raskasmetallien ja sulfaatin määrän kaivoksen uutta ympäristölupahakemusta vastaavalle tasolle.

Juoksutuksesta aiheutuu kuitenkin Vuoksen vesistöön samankaltainen sulfaattipulssi kuin mitä on aiemminkin nähty, kertoi ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla.

Sonkajärven kunnan johto esitti toiveen, että kaivosyhtiö voisi vähentää Vuoksen suuntaan tehtävien juoksutusten määrää ja johtaa liikavesiä Oulujoen vesistöön, jossa virtaama on suurempi. Talvivaaran mukaan näin ei voida kuitenkaan tehdä muun muassa maastonmuotojen vuoksi.