Hallitus lisäpäivityksin ilmastotavoitteen kimppuun

Suomi haluaa saavuttaa vuodelle 2020 asettamansa ilmastotavoitteet.

Kotimaa

Hallitus on päivittänyt kansallisen energia- ja ilmastostrategiansa. (siirryt toiseen palveluun) Tavoitteena on saavuttaa vuodelle 2020 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet.

Strategia annetaan selontekona eduskunnalle.

Päivitetyssä strategiassa on 120 linjausta. Muutoksissa on huomioita vuoden 2008 vastaavaa ohjelmaa koskeva kannanotto. Silloin painotettiin kustannustehokkuutta, energiaomavaraisuuden lisäämistä ja riittävän ja kohtuuhintaisen sähkönsaannin turvaamista.

Sähköntuotannon omavaraisuus toteutuu hallituksen linjauksen mukaisesti vasta 2020-luvulla, kun nyt rakenteille oleva Olkiluoto 3 ja jo periaatepäätösluvat saaneet voimalat ovat tuotannossa. Tavoitteen toteutumiseksi myös uusiutuvan energian tuotantoa pitää lisätä.

Öljyn osuus energiankulutuksesta alle 17 prosenttiin

Suunnitelmiensa mukaan hallitus haluaa vähentää öljyn osuuden kokonaisenergiankulutuksesta 17 prosentin alapuolelle vuoteen 2025 mennessä. Toissa vuonna lukema oli 24.

Lukuun päästään biopolttoaineiden käyttöä ja tuotantoa lisäämällä. Myös energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä kohta, hallitus arvioi.

Tuulivoimalla halutaan tuottaa energiaa kuusi terawattituntia vuonna 2020. Määrä nousee puolella yhdeksään terawattiin vuoteen 2025 mennessä.

Yksi merkittävä kohta tavoitteen toteutumisessa on ruokahävikin vähentäminen. Kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi hävikkiä pitää vähentää ketjun joka kohdassa. Erityisen tärkeää rooli asiassa on kuluttajilla.