Metsäpalstan tilan voi tarkastaa internetistä

Lähes puolta Etelä-Savon yksityismetsistä voi tarkastella sähköisesti internetin kautta. Metsäkeskuksen Metsään.fi -sivuilta saa digitaalista tietoa puustosta sekä hoito- ja hakkuutarpeista.

metsäkeskukset
Metsätietokuva
Metsällistä tietoa kartalla esitettynä.Kuva: Metsäkeskus, Etelä-Savo

Metsänomistajille tarjottava tieto esitetään Metsään.fi -palvelusa kartta- tai ilmakuvapohjalla tai taulukkoina. Tietoa kerätään infrapunakeilauksella ja väärävärikuvauksella ilmasta käsin sekä metsäsuunnitelmista.

- Metsänomistajat ovat jo käyttäneet uutta palvelua lähinnä metsäpalstojen käytön ja hoidon suunnittelussa. Ajantasaisia tietoja tarkastelemalla voi myös saada ahaa-elämyksiä siitä, että olisi aika tehdä jotain, kertoo Metsäkeskuksen aluejohtaja Antti Heikkilä.

Lentokuvaukset on kattavimmin tehty Savonlinnan, Hirvensalmen ja Pieksämäen seuduilla. Tietoa kartutetaan edelleen laserkeilauksilla.