Etelä-Pohjanmaalle energia- ja ilmastostrategia

Strategian valmistelun aikana selvitään mm. Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasujen lähteet ja energian tuottaminen ja kuluttaminen. Valmista on tarkoitus tulla vuoden loppuun mennessä.

Kotimaa
savu nousee piipusta
Yle

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakunnallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelun. Strategiassa tarkastellaan ajanjaksoa 2014-2020. Hankkeessa mm lasketaan kasvihuonekaasutase eli kuinka paljon Etelä-Pohjanmaalla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä energian kulutuksesta sekä sen tuotannosta, jätehuollosta, teollisuuden prosesseista ja maataloudesta. Päästölähteiden selvittyä keskitytään etsimään mahdollisuuksia ja toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Lisäksi hankkeessa selvitetään Etelä-Pohjanmaan energiatase. Siinä määritellään, kuinka paljon alueella kulutetaan ja tuotetaan energiaa.Samalla selvitetään, mikä on alueen energiaomavaraisuus ja kuinka suuri on uusiutuvan energian osuus.

Strategiassa pohditaan myös mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen Etelä-Pohjanmaalla ja mahdollisuuksia energiaomavaraisuuden nostamiseen.

Hanke käynnistyi tämän vuoden alussa ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.