Yhteisövero laskee alle Ruotsin tason

Hallitus on päättänyt laskea yhteisöveron 20 prosenttiin. Vero laskee 4,5 prosenttiyksikköä eli alle Ruotsin tason, joka on 22 prosenttia. Kehysriihessä on päätetty myös, että kaikki osingot tulevat verollisiksi.

politiikka
Hallituksen kehysriihessä sovittiin myös sote-uudistuksen uudesta valmistelusta.
Pääministeri Jyrki Katainen (kok.), valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas.) kertoivat torstaina iltapäivällä Säätytalolla kehysriihen päätöksistä.

Hallitus nostaa kulutusveroja ja laskee yritysveroja. Korotuksia on tulossa alkoholi-, makeis-, tupakka- ja sähköveroon. Mitään arvonlisäveroja ei nosteta. Myös ruoan ja lääkkeiden arvonlisäverot pysyvät nykyisellään.

Kokonaisuutena hallitus päätti kehysriihessä noin 600 miljoonan euron sopeutuksesta, joka toteutetaan puoliksi veronkorotuksina ja puoliksi menoja leikkaamalla. Neuvotteluissa päätettiin valtion budjetin kehyksistä vuosille 2014-2017.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan kehysriihessä päätettiin merkittävästä elinkeinoverouudistuksesta. Yritysten maksama yhteisövero laskee 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Alennuksella pyritään kasvattamaan työpaikkojen määrää. Yritysten verohuojennuksia vähennetään, yritystukia karsitaan ja kaikki osingot tulevat verollisiksi.

Hallitus tulee yrityksiä vastaan myös muun muassa huojentamalla EU:n rikkidirektiivin vaikutuksia, alentamalla niin sanottua windfall-veroa alunperin perittäväksi suunnitellusta 170 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon, kasvattamalla kuljetuskaluston mittoja ja tukemalla ICT-alaa.

Kotitalouksia kannustetaan työllistämään nostamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 2400 euroon.

Nuorten aseman parantamiseksi vahvistetaan oppisopimusjärjestelmää ja nuorisotakuuta kohennetaan. Parannuksina työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tulee käyttöön uusi joustava hoitoraha ja päivähoitomaksut porrastetaan käytön mukaan.

Kataisen mukaan hallitus on onnistunut loistavalla tavalla vaativassa tehtävässä.

- Kaikkein tärkeintä on, että nyt satsataan uusiin työpaikkoihin, työhön ja tulevaisuudenuskoon. Työllisyys on avainsana, kun tarkastellaan kokonaisuutta, sanoo Katainen.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) mukaan on tärkeää, että kehysriihestä lähtee taloudellisen epävarmuuden keskellä maailmalle selvä viesti siitä, että suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa halutaan puolustaa. Urpilaisen mukaan kehysriihessä on luotu edellytykisä talouskasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

Veroratkaisuilla luodaan Urpilaisen mukaan yrityksille työllistämisedellytyksiä ja edellytyksiä kantaa yhteiskuntavastuuta. Samaan aikaan on Urpilaisen mukaan pidetty huolta heikommassa asemassa olevista.

- Kovien paineidenkaan alla emme leikkaa sosiaaliturvaa eli kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten etuudet eivät ole heikkenemässä, sanoo Urpilainen.

Urpilaisen mukaan hallitus teki päätöksiä myös asuntopoliittisesta toimenpidekokonaisuudesta, jolla rakennetaan kohtuuhintaisia koteja erityisesti pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin.