Suomen Yrittäjät kiittelee hallitusta yritysverotuksen keventämisestä

Yrittäjien laskelmien mukaan huojennusalueen kokonaisverorasitus nousee 26 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista. 

talous

Yhteisöveron alentaminen 20 prosenttiin hyödyttää useimpia yrittäjiä, vaikkakin samalla

osinkojen verotusta kiristetään.

– Se että yhteisövero laskee merkittävästi, on suurelle osalle pk-yrityksiä ja yrittäjiä etu, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm.

Osinkoverohuojennuksen katto 60 000 euroa poistetaan ja listaamattoman yhtiön osinkoverohuojennuksen laskentaprosentti alenee samalla 9 prosentista 8 prosenttiin yhtiön nettovaroista.

Käytännössä yritys voi jatkossa jakaa nykyistä pienemmän osan nettovaroistaan huojennetulla verovelvoitteella. Toisaalta, jos määritelmän täyttävää varallisuutta riittää, ei jaettavalla rahamäärällä ole ylärajaa.

Huojennus toteutetaan jatkossa siten, että 25 prosentista huojennusalueen osinkoja on maksettava pääomatuloveroa. 75 prosenttia tulee yhä verottomana. Keskimäärin huojennusalueen osingoista siis otetaan tätä kautta veroa noin kuutisen prosenttia.

Yrittäjien laskelmien mukaan huojennusalueen kokonaisverorasitus nousee 26 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista. Yhteensä yrittäjien kokonaisverotus kevenee noin 400 miljoonalla eurolla.

Toisaalta osakeyhtiöiden verotuksen keventäminen merkitsee sitä, että verorasituksen ero osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden välillä kasvaa.