Venäjä ja EU puivat energiakiistojaan

Kyproksen kriittinen taloustilanne on hiertänyt EU:n ja Venäjän suhteita viime päivinä, mutta yleensä erimielisyydet kumpuavat energiakysymyksistä.Venäjä yrittää kaikin tavoin hidastaa EU:n pyrkimystä vapauttaa sähkö- ja kaasumarkkinoitaan.

Ulkomaat

Kyproksen kriittinen taloustilanne on hiertänyt EU:n ja Venäjän suhteita viime päivinä, mutta yleensä erimielisyydet kumpuavat energiakysymyksistä.

Yhteiset energiamarkkinat sitovat EU:n ja Venäjän tiukasti toisiinsa. Venäjä yrittää kaikin tavoin hidastaa EU:n pyrkimystä vapauttaa sähkö- ja kaasumarkkinoitaan. Asiaa puidaan myös Moskovassa vierailevan EU-komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson ja Venäjän hallituksen välisissä tapaamisissa.

Barroso nosti energiakiistat heti esiin Moskovan-vierailunsa alussa.

- Tämä on ala, joka tuottaa joskus jännitteitä suhteeseemme. Uskon, ettei näkökantojamme ole täysin pystytty selvittämään venäläisille kumppaneillemme tai he eivät ole niitä täysin ymmärtäneet, hän sanoi.

Se, mitä Venäjä ei konkreettisesti ymmärrä, on EU:n niin kutsuttu kolmas energiapaketti. Unioni hyväksyi energiapaketin vuonna 2009 vapauttaakseen Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat.

Tarkoituksena on energian tuotannon ja siirtoverkkojen omistuksen eriyttäminen eli sama yhtiö ei saa enää tuottaa ja siirtää sähköä Euroopan markkinoille. Venäjä yrittää kaikin tavoin hidastaa kolmannen energiapaketin täysimittaista käyttöön ottoa, sillä se iskee Venäjän valtion energiayhtiön Gazpromin toimintaan.

Energiapaketin aiheuttama konflikti EU:n ja Gazpromin välillä on silmäänpistävin Liettuassa. Gazprom on sekä toimittanut kaasua että ollut mukana sen siirrossa niin Liettuassa kuin sieltä eteenpäin muihin EU-maihin, sanoo Vadim Kononenko Ulkopoliittisesta instituutista.

Venäjä on riippuvainen EU:lta saatavista energiatuloista. Toisaalta EU taas ei pärjää ilman Venäjältä tulevaa energiaa. Kummatkin osapuolet yrittävät aktiivisesti vähentää keskinäistä riippuvuutta toisistaan, mutta käytännössä se on vaikeaa.

Euroopan taloustaantuma ja energiatehokkuuden lisääminen ovat kuitenkin vähentäneet EU:n energiantarvetta, minkä voi nähdä myös uutena mahdollisuutena EU:n ja Venäjän suhteiden kehittämisessä.

Kononenko toteaa, että suhteita ovat vuosien ajan määritelleet vain energiakysymykset ja muut tärkeät asiat ovat jääneet niiden varjoon. Nyt kun energian merkitys on hieman vähentynyt, voidaan aloittaa vuoropuhelu muiden EU:n ja Venäjän kannalta tärkeiden kysymysten parissa, Kononenko pohti.