Hyppää sisältöön

Syyllistäminen kiukuttaa lasta

Tuoreen tutkimuksen mukaan vanhempien syyllistävä kasvatustapa arjen vuorovaikutustilanteissa heijastuu lapsen käytökseen.

Kuva: Mikko Suhonen

Jyväskylän yliopiston tutkijoiden Kaisa Aunolan, Asko Tolvasen, Jaana Viljarannan ja Jari-Erik Nurmen tekemässä tutkimuksessa vanhemmat käyttivät syyllistävää kasvatusta vaihtelevasti eri päivinä.

Kun syyllistävää kasvatusta käytettiin joinain päivinä paljon, näkyi tämä lapsen normaalista poikkeavana ahdistuneisuutena ja kiukkuisuutena vielä seuraavanakin päivänä.

Syyllistävää vanhemmuutta luonnehtii häpeän ja syyllisyyden tunteita ruokkiva kasvatusasenne, jossa rajojen asettamisen sijaan vanhempi yrittää vaikuttaa lapsensa käyttäytymiseen vetoamalla tämän tunteisiin.

Vanhempi esimerkiksi muistuttaa, kuinka paljon hän on nähnyt vaivaa lapsensa eteen tai osoittaa olevansa häpeissään lapsensa käyttäytymisestä.

Syyllistävän kasvatusasenteen taustalla on usein vanhemman oma pahoinvointi ja uupumus.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että vaikka sekä äidin että isän käyttämänä syyllistävä kasvatus lisäsi lapsen negatiivisia tunteita, tämä näkyi erityisesti isän kohdalla.

Suomen Akatemian ja Jacobs Foundationin rahoittamassa, professori Kaisa Aunolan johtamassa tutkimushankkeessa tutkittiin päiväkirjamenetelmän avulla runsaan 150 ensimmäisen luokan oppilaan arkivuorovaikutusta vanhempien ja opettajien kanssa ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Tutkimus julkaistaan tänä vuonna perhetutkimuksen alan Journal of Family Psychology -aikakauslehdessä.