Lihaliikejutun tuomio: neljä vuotta vankeutta törkeästä kiskonnasta

Turkulainen liha- ja ravintola-alan yrittäjä on tuomittu neljäksi vuodeksi vankeuteen törkeästä kiskonnasta, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

työntekijöiden riistäminen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut yrittäjä Serggio Agalin neljän vuoden ehdottomaan vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä kiskonnasta, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta ja kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Syytteet ihmiskaupasta ja yhden ihmiskaupan uhriksi väitetyn asianomistajan laittoman maahantulon järjestämisestä hylättiin.

Serggio Agali tuomittiin maksamaan valtiolle rikoshyötynä noin 125 000 euroa, asianomistajille oikeudenkäyntikuluja noin 141 000 euroa ja korvauksia asianomistajille noin 228 000 euroa.

Rikokset ovat tapahtuneet vuosien 2008-2011 välisenä aikana. Yksi vastaajista sai kolme kuukautta vankeutta kiskonnasta. Kolmen vastaajan syytteet hylättiin kokonaan.

Jutun laajimmassa osassa oli kysymys turkulaisten ravintoloiden työntekijöiden maahan saapumisesta, palkkauksesta ja työoloista. Syyttäjän mukaan liikemies oli pakottanut parikymmentä ulkomaalaista henkilöä työskentelemään yrityksissään vähäisellä palkalla.

Käräjäoikeuden mukaan Agali oli tavoitellut huomattavaa hyötyä ja aiheuttanut asianomistajille erityisen tuntuvaa vahinkoa. Joukko maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä jäi ilman työsuhteissa yleisesti noudatettavaa vähimmäispalkkaa. Oikeuden mukaan asianomistajien taloudellisen aseman hyväksikäyttö oli kiskonnantapaista työsyrjintää.

Toisessa asiakokonaisuudessa oli kyse varastettujen teurastamotuotteiden hankkimisesta ravintolan käyttöön. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että vastaaja tiesi hankkimansa tuotteet rikoksella saaduiksi. Rikos arvioitiin laajamittaiseksi ja ammattimaiseksi, joten syyksi luettiin ammattimainen kätkemisrikos.