Sosiaalinen media on uusi keino koulukiusaamiselle

Facebookissa kuvia tai päivityksiä voi kommentoida kielteisesti. Epäsuorassa kiusaamisessa jätetään jonkun profiili täysin huomioitta. Professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta sanoo, että tuoreiden tutkimusten mukaan nuorten tyttöjen itsetunto on heikentynyt. Yksi syy saattaa olla sosiaalinen media.

Kotimaa
Nuori istuu sohvalla.
YLE

Koti, koulu ja kaverit kuuluvat nuoren keskeisiin sosiaalisiin ympäristöihin. Nykyään myös sosiaalisella medialla voi olla suuri merkitys nuoren elämässä. Professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta kertoo, että tuoreissa tutkimuksissa on havaittu etenkin nuorten tyttöjen itsetunnon heikkenemistä.

- Nuorten, 15-17 -vuotiaiden tyttöjen kohdalla on joidenkin tutkimusten mukaan havaittu itsetunnon heikkenemistä. Taustalla vaikuttavat ehkä nykyajan kauneusihanteet ja sosiaalinen media, Aunola sanoo.

Aunola kuitenkin haluaa korostaa, että sosiaalisen median ja itsetunnon laskun yhteyttä ei ole tutkittu, eikä siitä siis ole tieteellistä näyttöä.

Paineet ulkonäöstä tuntuvat hänen mukaansa lisääntyneen sosiaalisen median kuten Facebookin myötä.

- Nuorilla on paineita siitä, että pitää olla tietyn näköinen. Sosiaalisessa mediassa tuodaan esille kuinka hyvin asiat ovat, ja vertaillaan jatkuvasti itseään toisiin.

Koulukiusaaminen on tiedetty merkittäväksi tekijäksi nuoren itsetunnon alentajana jo pitkään. Koulukiusaamista on tuotu esille ja siihen on pyritty puuttumaan. Aunolan mukaan uudet kiusaamisen keinot eivät poista vanhoja.

Sosiaalisessa mediassa voi kasvaa vääristynyt kuva omasta itsestä. Oikeassa kanssakäymisessä tulee paras palaute.

Kaisa Aunola

- En usko, että koulukiusaaminen on väistymässä, päinvastoin. Sosiaalinen media on uusi keino, jonka avulla koulukiusaamista voi harrastaa. Voidaan tehdä epäsuoraa kiusaamista, joka ei niin aikuisille näyttäydy.

- Esimerkiksi kuvien tai päivitysten kielteistä kommentointia, negatiivisen palautteen antamista tai ulkopuolelle jättämistä. Facebookissa ja muissa voi tykätä tai olla tykkäämättä kuvista ja statuksista, jolloin voidaan jättää jonkun profiili täysin kommentoimatta tai huomiotta, Aunola toteaa.

Hyväksyntää ei kannata hakea Facebookista

Aunolan mielestä joskus on parempi jäädä kokonaan pois sosiaalisesta mediasta, varsinkin jos itsetunto on jo valmiiksi heikko. Hyväksyntää sieltä ei ainakaan kannata lähteä hakemaan.

- Joissakin tapauksissa ajattelisin, että on turvallisempaa olla ilman sitä maailmaa. Sosiaalisessa mediassa voi kasvaa vääristynyt kuva omasta itsestä. Oikeassa kanssakäymisessä tulee paras palaute.

Nuoren oma itsetunto on Aunolan mukaan paljon kiinni muista ihmisistä. Itsetutkiskelullakin voi silti päästä eteenpäin.

- Voi koittaa etsiä omia vahvuuksia ja onnistumisia. Sitä kautta rakentaa näkemystä itsestään osaavana, arvokkaana ja hyvänä.

- Kaikkein paras keino tukea itsetuntoa on saada ympäristöstä positiivista palautetta, opettajilta, tovereilta ja kotoa. Nuori peilaa itseään jatkuvasti muihin, ja hakee palautetta toisten sanomisista ja eleistä.

TEKSTIÄ ON KORJATTU: Olemme tarkentaneet tekstiä. Professori Kaisa Aunola ei väitä, että sosiaalinen media olisi varma syy nuorten tyttöjen itsetunnon alenemiseen. Hänen mielestään sosisaalinen media voi olla olla yksi syy, mutta asiasta ei ole tutkimustietoa.