Ropiseeko Helsingiltä lisää rahaa Olkiluotoon?

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää keskiviikkona lähteekö kaupunki mukaan Olkiluoto 3 - ydinvoimalalaitoshankkeen lisärahoitukseen. Kysymyksessä on rahoitusjärjestelyoptio, jolla pyritään rahoittamaan mahdollista ydinvoimalahankkeen lisäviivästymistä.

Kotimaa
Olkiluodon kolmas ydinvoimalayksikkö syksyllä 2012.
Jari Pelkonen / Yle

Valtuuston käsittelyssä oleva Helsingin osuus lisärahoitusjärjestelyssä olisi yhteensä 30 miljoonaa euroa erilaisten osuuksien kautta eri yhtiöissä.

Kysymys on optiosta, jolla varaudutaan rahoittamaan Olkiluoto 3 -hankkeen mahdollista lisäviivästystä.

Asia herätti keskustelua jo kaupunginhallituksen käsittelyssä ja samaa odotetaan myös valtuustossa.

- Uskoisin, että ainakin vihreät tulevat äänestyttämään tuon kysymyksen ja uskoisin, että muissakin puolueissa tämä herättää kummeksuntaa. Nyt puhutaan kuitenkin tiukan talouden ja tiukan euron ajasta, niin onhan tämä tosi erikoista, että me oltaisiin varaamassa 30 miljoonaa voisiko sanoa Euroopan noloimpaan rakennusprojektiin, sanoo vihreiden Leo Stranius.

Kokoomuksen riveissä istuva Pekka Majuri puolestaan näkee, ettei hankkeesta kannata perääntyä.

- Tässä vaiheessa minä näen kyllä, ettei siitä veneestä kannata hypätä nyt pois. Kysymyksessä on erittäin pitkäkestoinen investointi ja on täysi syy uskoa, että se sitten pitkässä juoksussa tuottaa juuri sitä, mitä sillä on lähdetty hakemaankin, sanoo Majuri.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Tatu Rauhamäki uskoo, että mahdollisista vastaehdotuksista huolimatta asia viedään päätökseen keskiviikon kokouksessa.

- Aika perinteinen ydinvoimakeskustelu on varmasti odotettavissa ja luultavasti vastaehdotuksiakin tulee. En kuitenkaan usko, että asia olisi jäämässä pöydälle. Tässä tilanteessa kaikki päätöksentekoon tarvittavat faktat ovat jo pöydällä, Rauhamäki sanoo.

Ydinvoima jakaa mielipiteitä

Yle Helsingin tekemässä energiakyselyssä Helsingin valtuutetut kertoivat näkökantojaan kaupungin osuudesta Olkiluoto 4:seen ja ylipäätään ydinvoimaan.

"Ydinsähkön lisääminen ei ole itseisarvo, mutta ilmastopäästöttömänä tuotantomuotona on ydinvoiman mahdollisuus pidettävä mukana. Fennovoiman ja Oliluodon ydinvoimahankkeissa tulee olla mukana, jos riskit kyetään hallitsemaan ja liiketaloudellinen yhtälö on kannattava. Toki molempiin hankkeisiin liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä." Lasse Männistö, (Kok.)

"Sähköllä on toimivat markkinat ja Helenin tuotosta merkittävä osa tulee sieltä. Ydinsähkön kannattavuus ratkaisee investoinneissa mukana olot. Valtion tehtävä on pohtia lupien tarkoituksenmukaisuus." Tatu Rauhamäki (Kok.)

"Ydinenergia on järkevin ja edullisin vaihtoehto." Harry Bogomoloff (Kok.)

"Ydinvoima on puhdasta verrattuna kivihiileen tai muuhun fossiiliseen polttoaineeseen." Terhi Koulumies (Kok.)

"Helsingillä ei ole syytä turvata ydinvoimaan." Heidi Hautala (Vihr.)

"Uuden Olkiluoto 4 -hankkeen kustannusarvio on nyt 6 miljardia euroa. Realistisempi arvio uuden laitoksen hinnasta liikkuu 7,9-8,6 miljardissa eurossa. Tällöin Helsingin osuus kustannuksista tulisi olemaan yli 800 miljoonaa. Tiedossa on kallis ja riskialtis hanke, joka tuottaa kallista sähköä. Lisäksi ydinvoimaan sijoittaminen on pois uusiutuvan energiantuotantoon panostamisesta." Emma Kari (Vihr.)

"Ydinvoima on osa suomalaista energiantuotantopalettia vielä vuosikymmeniä, mutta lisäydinvoima on erittäin todennäköisesti taloudellisesti kannattamatonta toimintaa." Hannu Oskala (Vihr.)

"Helsingin tulee heti sanoutua itrti kaikesta yhteistyöstä ydinvoimateollisuuden kanssa sillä ydinvoiman jäteongelma on ratkaisematon." Thomas Wallgren (SDP)

"Ydinvoimaa pidän välttämättömänä valiratkaisuna siirryttäessä hiilineutraaliin energiatuotantoon. On hyvä että tarvittava ydinenergia tulee hallitusti Suomen valvotusta ydinvoimasta eikä sitä osteta esim. Venäjältä jonka ydinturvallisuudessa on ollut ongelmia. Saksan ratkaisu sulkea ydinvoimalat aiheuttaa fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymisen ja ilmastonmuutoksen kiihtymisen. En kannata ydinenergian kaupallista vientiä suomesta, vaan tuotannon pitämistä oman tarpeen mukaisena." Sara Paavolainen (SDP)

"Vasemmistoliitto vastustaa ydinvoimaa. Olkiluoto 4:sta on vetäydyttävä. Vasemmiston koko ryhmä vastusti osallistumista Olkuluodon rahoittamiseen kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2011." Veronika Honkasalo (Vas.)

"Ydinvoimalla tuotettu energia on puhtainta energiaa. Suomessa ei ole ydinvoimaloita tuhoavia maanjäristyksiä tai muita tsunameja ja hyökyaaltoja. Elämme karussa maassa, jossa talven ja pakkasen vuoksi olomme ovat muuta eurooppaa ankeammat. Asuminen ja teollinen tuotantomme vaatii etelän maita enemmän energiaa." Seppo Kanerva (PS)