1. yle.fi
  2. Uutiset

Tuulivoiman vaikutuksista lepakoihin tiedetään vielä vähän

Satakunnan alueella tehdään lepakkolaskentoja ja arvioidaan uusien rakennettavien tuulivoimaloiden vaikutuksia lepakkokantoihin.

luonto
Kalle Kosunen

Tuulivoimahankkeita on tällä hetkellä vireillä useita ympäri Suomea ja Satakuntaa. Myllyjen rakennuspaikkoja valitessa otetaan huomioon tuulivoimalan ympäristövaikutukset paitsi ihmisille myös lepakoille.

Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa -hanke kerää tietoa linnuston ja lepakoiden käyttäytymisestä ja elinympäristöistä mahdollisilla tuulivoimala-alueilla. Tutkimustietoa on tarkoitus hyödyntää tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmissa.

Tuulivoiman vaikutuksia lintuihin on tutkittu jonkin aikaa Suomessa, mutta tietoa vaikutuksista lepakoihin on vielä varsin vähän.

- Lepakoiden kohdalla kiinnostus on herännyt vasta viime vuosikymmenen aikana, koska tätä ennen tuulivoiman vaikutuksia lepakoihin ei osattu odottaa, LTSS:n projektipäällikkö Asko Ijäs sanoo.

Lepakot voivat lentää tuulivoimalan siipiä päin

Lepakot voivat lentäessään törmätä tuulimyllyn siipiin. Tuulivoimalan tuoma muutos elinympäristössä voi häiritä lepakoiden lisääntymistä ja ruokailua. Lepakoita niin kuin lintujakin on muuttavia lajeja ja tuulivoima-alueet voivat häiritä muuttoreittejä.

- Pyrimme keräämään tietoa erityisesti muuttavien lajien esiintymisestä maakunnassa. Tietämys lepakkolajien esiintymisestä ja lajien välisestä runsaussuhteesta on nykyään todella heikko, joten tuulivoiman vaikutuksia on vaikea arvioida, Asko Ijäs sanoo.

Lepakkolajien liikkumista eri alueilla tutkitaan äänitysasemilla. Tarkoitus on kartoittaa, mitkä lajit liikkuvat milläkin alueella.

- Tutkimme lepakoita akustisten seurantalaitteiden avulla eli laitteet äänittävät lepakoiden ultraääniä. Näin saamme tietoa eri lajien esiintymisestä eri öinä ja eri vuodenaikoina.

Yksiselitteistä syytä siihen, miksi lepakot törmäävät voimalan siipiin ei ole. Lisäksi toiset lajit tuntuvat törmäävän herkemmin kuin toiset. Viime vuosien aikana Keski-Euroopasta ja Yhdysvalloista on saatu tietoa hyvinkin suurista törmäysmääristä.

- Jotkut lajit lentävät säännöllisemmin korkealla ilmassa, jolloin lapa saattaa osua ihan ohikulkevaankin lepakkoon. Toisaalta selkeästi metsää korkeammat rakennelmat saattavat houkutella lepakoita ja ne jäävät kiinnostuksesta pyörimään siihen tuulivoimalan ympärille.

Lue seuraavaksi