Tutkimus: Yli puolet Yhdysvaltojen joista ja puroista huonokuntoisia

Raportin mukaan huonoimmat olosuhteet ovat Yhdysvaltain itäosassa, jossa jopa yli 70 prosenttia joista ja puroista on huonossa kunnossa.

Yli puolet Yhdysvaltojen joista ja puroista ovat biologiselta terveydeltään heikkoja, tuore tutkimus kertoo. Vesihyönteiset ja muut eliökannat eivät pysty kehittymään huonokuntoisissa vesistöissä.

Ympäristönsuojelukeskus EPA tutki lähes 2 000 kohdetta vuosina 2008 ja 2009. Tutkimuskohteisiin kuului niin suuria jokia kuin puroja, jotka voi ylittää kahlaamalla.

Tutkimuksen mukaan yli 55 prosenttia joista ja puroista on huonossa kunnossa, 23 prosenttia kohtuullisessa kunnossa ja 21 prosenttia biologisesti hyvässä kunnossa.

Yleisin ongelma oli suuret ravinnepitoisuudet, jotka aiheutuvat fosfori- ja typpipäästöistä. Päästöjä tulee esimerkiksi maatiloilta, kaupungeista ja viemäreistä. Suuria fosforipitoisuuksia löytyi 40 prosentista jokia ja puroja. Fosfori on yleinen ainesosa esimerkiksi pesuaineissa ja lannoitteissa.

Raportin mukaan olosuhteet ovat huonoimmat Yhdysvaltain itäosassa: Yli 70 prosenttia Teksasin ja New Jerseyn välisellä rannikkoalueella olevista joista ja puroista ovat huonossa kunnossa. Läntisillä vuoristoalueilla taas vain neljännes joista ja puroista luokitellaan huonokuntoisiksi.