Sysmässä jälleen positiivinen tilinpäätös

Sysmän tilikauden tulos oli noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen maltillisen budjetin ansiosta. Kunnan palvelutaso säilyi entisellä tasollaan tiukasta budjetista huolimatta.

Sysmä

Sysmän kunta teki positiivisen tilinpäätöksen viime vuodelta.

Tilikauden tuloksesta tuli noin 2,2 miljoona euroa ylijäämäinen. Tulos oli 0,9 miljoonaa euroa positiivisempi kuin edellisenä vuonna.

- Kun tätä vuoden 2012 budjettia laadittiin, niin silloin varauduttiin siihen, että meidän pitää pystyä kirjaamaan tuloksesta alas entisen kehitysyhtiön osakkeiden arvoa miljoonan edestä. Vuoden 2011 tulos oli kuitenkin niin hyvä, että siitä tilinpäätöksestä pystyimme kirjaamaan koko osakekannan alas, kertoo Sysmän kunnan kirjanpitäjä-talouspäällikkö Eeva Lehtinen.

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat Sysmässä huomattavasti, mutta toimintatulojen ylittyminen edesauttoi tulosta.

Lehtisen mukaan Sysmän hyvään tilinpäätökseen on vaikuttanut merkittävästi myös maltillinen rahan käyttö. Vuosien ajan Sysmässä on kartoitettu, missä ja miten kunta voisi säästää. Toimielimet ovat pysyneet budjetissa myös siksi, ettei kunnassa ole sattunut mitään yllättäviä kulueriä. Verotulot kehittyivät, vaikka Sysmässä varauduttiin verojen alenemiseen.

- Täällä on tarkasteltu toimintatapoja ja mietitty yhteistyömalleja. Esimerkiksi oppilasmäärät vähenevät koko ajan ja on mietitty, miten koulu järjestetään, Lehtinen kertoo.

Kunnan palvelutaso säilyi Sysmässä tiukasta budjetista huolimatta entisellä tasolla.

Tulevina vuosina Sysmässä tehdään isoja investointeja, kuten Kirkonkylän satama ja Suopellon kevyenliikenteen väylä.