Hyppää sisältöön

Huhtiniemen vedenottamo voidaan korvata vasta ensi vuosikymmenellä

Taipalsaaren Pönniälänkankaan ja Joutsenon Haukilahden uudet pohjavedenottopaikat riittäisivät turvaamaan Lappeenrannan vedensaannin tulevaisuudessa. Vesiputken vetäminen Taipalsaarelta voidaan kuitenkin toteuttaa vasta vuosien kuluttua.

Kuva: Yle

Lappeenrannan Energia on saanut valmiiksi vedenhankintatutkimukset Taipalsaaren Pönniälänkankaalla ja Joutsenon Haukilahdessa. Tutkimusten mukaan Pönniälänkankaalta voidaan pumpata laadukasta pohjavettä 10 000 m3 vuorokaudessa ja Haukilahdesta 2000 m3 vuorokaudessa. Tämä määrä riittää Lappeenrannan tulevaisuuden tarpeisiin.

- Pönniälänkankaalla vedenotto voidaan toteuttaa hajautettuna viiteen eri kaivoon laajemmalle alueelle. Kaivoista voidaan ottaa siten pienempi määrä, jotta rauta- ja mangaanipitoisuudet eivät kohoaisi, kertoo käyttöpäällikkö Riitta Moisio Lappeenrannan Energialta.

Joutsenon Haukilahdessa koepumppaukset osoittivat, että vedenotto vaikuttaa vedenkorkeuteen ja läheisiin yksityiskaivoihin. Tutkimusjaksolle sattui sekä runsassateisia että vähäsateisia vuosia.

- Muutamissa kaivoissa vesi loppui kokonaan. Näille menetys tietenkin korvataan, kertoo Moisio.

Haukilahti pian käyttöön - Pönniälänkangas vasta vuosien päästä

Lappeenrannan Energia aloittaa jo tänä vuonna suunnittelun vesijohdosta, jolla Haukilahden vedenottamo yhdistettäisiin Ilottulan vedenkäsittelylaitokseen. Samalla valmistellaan vedenottolupaa. Haukilahden kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa.

Pönniälänkankaalta ei päästä pumppaamaan vettä käyttöön moneen vuoteen, sillä se vaatii ympäristövaikutustenarvioinnin, joka vie vuoden. Energiayhtiö aikoo aloittaa sen vasta jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutustenarvioinnin jälkeen.

Pönniälänkankaalta on suunniteltu vesijohdolle kaksi vaihtoehtoista reittiä. Toinen kulkisi Taipalsaaren kirkonkylän kautta maateitse Lappeenrannan Huhtiniemen vedenottamolle. Toinen, hieman pidempi reitti, kulkisi Saimaan pohjassa Joutsenon Ilottulaan. Molempien kustannusarvio on noin 18 miljoonaa euroa.

- Meidän kannalta parempi olisi se, että vesijohto vedettäisiin Ilottulaan, jolloin Huhtiniemen vedenottamo jäisi vain varavedenottamoksi, sanoo käyttöpäällikkö Riitta Moisio.

Ennen puhdasvesiputken vetämistä Lappeenrannan Energialla on edessään vieläkin mittavampi investointi, jätevedenpuhdistamo, jonka ympäristövaikutustenarviointi on tulossa nähtäville kevään aikana.