1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Varoitus ilokaasun päihdekäytöstä – virastot vetoavat lasten vanhempiin

Tukesin ja Fimean mukaan jo muutaman patruunan hengittäminen peräkkäin voi johtaa hetkelliseen tajuttomuuteen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittavat nuorisoa niin kutsutun teknisen ilokaasun käytöstä päihteenä.

Tukes ja Fimea vetoavat erityisesti alaikäisten lasten ja nuorten vanhempiin, jotta nämä puuttuisivat kaasupatruunoiden mahdolliseen väärinkäyttöön.

Ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Tukesin ja Fimean mukaan jo muutaman patruunan hengittäminen peräkkäin voi johtaa hetkelliseen tajuttomuuteen. Alkoholi ja ilokaasu yhdessä voivat aiheuttaa hengityksen lamaantumista ja nopeaa tajuttomuutta.

Lääkkeellisten eli lääkkeeksi luokiteltavien kaasujen valmistusta, jakelua ja myyntiä valvova Fimea kertoo saaneensa viime aikoina huolestuneita yhteydenottoja useilta terveydenhuollon viranomaisilta ilokaasu-nimellä markkinoitavan teknisen kaasun päihdekäytöstä.

Lääkkeellinen ilokaasu on reseptilääke, joka valmistetaan lääketehtaassa. Sitä käytetään sairaaloissa ja terveydenhuoltoyksiköissä esimerkiksi kivunlievitykseen - ja aina ammattilaisen valvonnassa.

Tukesin ja Fimean mukaan keittiötarvikeliikkeissä ja verkkokaupoissa myynnissä olevien kaasupatruunoiden kaasu poikkeaa lääkkeellisenä kaasuna myytävästä ilokaasusta. Lääketieteellisessä käytössä ilokaasu sekoitetaan happeen, kun päihteenä käytetyt patruunat sisältävät pelkkää ilokaasua.