Iissä yritetään kadottaa hiilijalanjälki

Iin kunta aikoo olla edelläkävijä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.Pohjoispohjalaiskunnassa uskotaan, että kunnan hiilijalanjälki saadaan katoamaan lähes näkymättömiin.

Kotimaa
Iin Olhavan tuulipuiston avajaiset.
Yle

Ii on ainoana pohjois-suomalaisena kuntana mukana Suomen ympäristökeskuksen Hinku-hankkeessa. Kohti hiilineutraalia kuntaa- hankkeessa tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Käytännössä Iissä on jo panostettu energian säästöön ja muutamia koulukiinteistöjä on muutettu öljylämmityksestä maalämpö- tai puuhake-lämmitykseen.

Juuri tälläkin hetkellä on meneillään kilpailutus, jossa haetaan yhdeksälle kunnan kiinteistölle entistä ympäristöystävällisempiä lämmitysmuotoja. Kilpailutusta tarvitaan, sillä käsi kädessä ympäristön kanssa kulkee talous, toteaa kunnanjohtaja Markku Kehus.

- Onhan me kilpailutettu näitä aikaisemminkin, mutta emme ole saaneet niistä taloudellisesti kannattavia. Esimerkiksi Olhavan koulun lämmitys muutettiin kilpailutuksen jälkeen hakkeelle, koska se oli kannattavaa, sanoo Kehus. Hänen mukaansa aiemmin kannattamattomaksi todettuja kohteita ei ole lähdetty muuttamaan.

- Kyllä me katsotaan aina myös se taloudellinen puoli. Ei tämä mitään yltiöpäistä hommaa ole. Lähtökohtana on, että muutos kannattaa tehdä myös taloudellisesti, laskee kunnanjohtaja Markku Kehus.

Uusiutuvaa energiaa yli kunnan tarpeen1

Lähtökohtana on, että muutos kannattaa tehdä myös taloudellisesti.

Iin kunnanjohtaja Markku Kehus

Kunnassa on kiinnitetty myös huomiota energian säästöön. Kiinteistöihin on tehty energiakatselmukset. Lämmitysjärjestelmiä on säädetty ja sähkönseurantajärjestelmiä asennettu. Huoltohenkilöstöä on koulutettu ja myös kouluissa oppilaita neuvotaan säästämään energiaa. Kunnanjohtajan mukaan kunnan investointiohjelmassa on varattu rahaa energiatehokkuuden parantamiseen.

Kunnanjohtaja Marku Kehus laskee, että jos energian kulutus ja tuotanto kunnan alueella asetetaan rinnan niin Iin kunnan uusiutuvan energian tase on jo reilusti plussalla.

- Meillä tuotetaan kunnan alueella jo tuulivoimalla sama määrä sähköä mitä koko kunnassa kulutetaan, laskee Kehus.

- Kunnan alueella tuotetaan 80 GWh tuulivoimaa. Puulla energiaa tuotetaan noin 100 GWh ja vesivoimalla 400 GWh. Se tarkoittaa, että uusiutuvaa energiaa tuotetaan monta kertaa enemmän kuin sähköä kulutetaan.