1. yle.fi
  2. Uutiset

Talvivaara jatkaa juoksutuksia

Kainuun ELY-keskuksen mukaan hyhdepadon muodostama vesiallas Lumijoen yläjuoksulla ei ole aiheuttanut haittaa. Talvivaaran kaivosyhtiö jatkaa juoksutuksia aiempien suunnitelmien mukaan.

Kotimaan uutiset
Puhdistettujen liikavesien juoksutus Talvivaaran kaivosalueelta.
Kalle Heikkinen / Yle

Keskiviikkona hyhdepato juoksutusreitin varrella levitti vesiä puolen hehtaarin alueelle Lumijoen yläosaan, mistä ei Kainuun ELY-keskuksen tarkastuksen mukaan ole aiheutunut haittaa, sanoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

- Olemme tietenkin pyytäneet toiminnanharjoittajalta tästä selvityksen, mutta alustavien näkemysten mukaan voidaan sanoa, että tästä ei ole merkittävää haittaa. Kysymyksessä oli puhdistettua jätevettä, jota joutui maastoon.

Pääsiäisenäkin valvotaan

ELY-keskus on kuitenkin velvoittanut Talvivaaraa valvomaan juoksutusreittiä hyhdepatojen muodostumisen varalta myös pääsiäspyhien aikana. Myös ELY-keskus on valmiudessa.

- On sovittu, että Talvivaara ilmoittaa meille viipymättä, jos jotakin poikkeuksellista tapahtuu. Me käymme paikalla katsomassa tilanteen tarvittaessa myös pääsiäispyhien aikana, sanoo Myllyoja.

Kainuun luonnonsuojelupiiri on vaatinut juoksutusten keskeyttämistä pääsiäispyhien ajaksi. Piiri vetoaa siihen, ettei viranomaisvalvontaa pyhien aikana ole, eikä alueella ole ELY-keskuksen reaaliaikaisia mittareita. Myllyoja ei näe keskeytykselle perusteita.

- Mittarit on asennettu tällä viikolla. Tiedotamme asiasta, kun laitteista on saatavissa mittausdataa.

Talvivaaran pohjoisen suunnan purkuvedet ELY-keskus on mitannut (siirryt toiseen palveluun).

- Vesien laatu on aivan sen mukaista mitä toiminnanharjoittaja ilmotti ja minkä mukaan ELY-keskus teki lupapäätöksen. Metallipitoisuudet on saatu hyvin alas ja natrium- ja sulfaattipitoisuudet ovat myös sillä tasolla, mitä toiminnanharjoittaja ilmoitti niiden olevan, sanoo Myllyoja.

ELY-keskuksella on myös valmius keskeyttää juoksutukset tarvittaessa.

- Mikäli pitoisuudet poikkeavat merkittävästi siitä mitä lupaa haettaessa on esitetty, silloin ilman muuta keskeytys tulee harkittavaksi.

Stop Talvivaara epäilee sakkoja irronneen

Stop Talvivaara -liikkeessä mukana oleva sotkamolainen Antti Lankinen epäilee, että Lumijokeen virrannut vesi olisi irrottanut kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä muodostuneita sakkoja Lumijoesta ja Ylä-Lumijärvestä.

- Juoksutuksen suulta ja kilometrin päässä kaivokselta ottamista vesinäytteistä selviää, että juoksutusveden suolapitoisuudet ovat erittäin korkeat, Lankinen sanoo.

Stop Talvivaara -liikkeen mittaustulosten mukaan kaivoksen eteläisellä juoksutuksella veden suolapitoisuus on yli 5 grammaa per litra, ehkä jopa 6 - 9 grammaa.

Kainuun ELY-keskuksen tarkastaja kävi torstaina hyhdepadon muodostumispaikalla ja Sari Myllyojan mukaan sakat eivät ole lähteneet liikkeelle.

Lue seuraavaksi