Lahdelta karhutaan innovaatiorahoja takaisin

Lahden kaupunki joutuu selvittämään valtionavustuksen käyttöä GSM-terveyshankkeessa. Sosiaali-ja terveysministeriö on lähestynyt Lahtea jo liki 50 000 euron takaisinperintäkirjeellä.

Kotimaa

Sosiaali-ja terveysministeriö harkitsee takaisinperintää Lahden kaupungilta GSM-terveyspalveluihin liittyvissä hankinnoissa. Syynä on se, että Lahti hankki ilman kilpailutusta noin 300 000 euron palveluostot Lahden tiede-ja yrityspuistolta sekä Quickclic Finland Oy:lta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvityksissään todennut, ettei tehdylle suorahankinnalle ollut lainmukaisia perusteita. Sosiaali-ja terveysministeriö harkitsee perivänsä Lahden kaupungilta vajaat 50 000 euroa takaisin.

Summaa on kohtuullistettu, koska Kansallisen terveyshankkeen 2004-2006 aikaisissa soveltamisohjeissa oli puutteita.

Lahti joutuu antamaan oman selityksensä 19.4 mennessä.