1. yle.fi
  2. Uutiset

Mikkelin varuskunnasta vähennetään 27 työpaikkaa

Puolustusvoimien henkilöstöuudistuksen toinen vaihe on saatu päätökseen. Se ei tuo Mikkelin varuskuntaan suuria muutoksia jo tehtyihin suunnitelmiin.

Mikkeli
Tykki Karkialammen varuskunnan pihalla
Yle Etelä-Savo

Puolustusvoimauudistuksen eteneminen ei tuo suuria muutoksia jo kerrottuihin suunnitelmiin Mikkelin varuskunnan osalle. Mikkelin varuskunnasta vähenee 27 työpaikkaa, joista suurin osa, 21 Savon Sotilassoittokunnasta. Soittokunnan kaikille soittajille on löytynyt työtä puolustusvoimissa muualla Suomessa.

Maavoimien esikunnan vahvuus pysyy kokonaisuudessaan lähes entisellään eli noin 270 työpaikassa. Esikunnassa muutoksen kohteeksi joutuu 10 työntekijää, mikä ei automaattisesti tarkoita irtisanomisia, vaan voi olla myös esimerkiksi uudelleen kouluttamista. Neljä henkilöä siirretään ylivahvuuteen ja he eläköityvät puolustusvoimauudistuksen aikana. Vaikka esikunnasta vähenee työpaikkoja niin Mikkeliin perustettu turvallisuusvalvontakeskus tuo parikymmentä uutta työpaikkaa vähenevien tilalle.

Mikkelin vaatetuskorjaamon tulevaisuudesta neuvotellaan yhä. Syksyyn mennessä selviää, jatketaanko vaatetuskorjaamon toimintaa puolustusvoimien omana toimintana vai ulkoistetaanko se parhaan tarjouksen tehneelle.

Puolustusvoimissa työskentelee Mikkelissä yhteensä noin 500 työntekijää. Näistä noin puolet on Maavoimien esikunnan palveluksessa.

Korjattu 4.4.2013 klo 10:55: Muutettu otsikko, joka oli aiemmin "Puolustusvoimien 500 työpaikasta Mikkelistä lähtee 27".

Lue seuraavaksi