Viiruksen teatterilaivalle ja raja-alueiden työtiloille miljoonatuet EU:lta

Teatteri Viiruksen teatterilaiva ja HIAP ry:n rajaresidenssit saivat yli miljoonan euron EU-tuen. Muissa tukea saaneissa projekteissa ovat mukana myös nykytaiteen museo Kiasma ja Radion Kamarikuoron laulajat.

kulttuuri

Teatteri Viirus, HIAP ry, Kiasma ja Radion Kamarikuoron laulajat ovat mukana projekteissa, joille on myönnetty EU:n koulutus- ja kulttuuritoimiston EACEA:n monivuotinen jättituki.

Yli miljoonan euron tuet myönnettiin yhteensä 14:lle hankkeelle, jotka yhdistävät eurooppalaisia taidelaitoksia ja muita toimijoita.

Tuen päähakijoista kaksi, Teatteri Viirus ja HIAP ry, toimii Suomessa. Niiden projektit toteutetaan kuitenkin useamman tahon kansainvälisenä yhteistyönä.

Teatterilaivalla Odysseuksen vanassa

Teatteri Viiruksen projekti _Meeting the Odyssey _sai 1,2 miljoonan euron tuen. Odysseia-projektiin osallistuvat teatteriryhmät kulkevat vuosina 2015-2016 laivalla Itämeren, Euroopan jokien ja Välimeren satamissa esiintymässä ja keräämässä tietoa.

- Teemme nykypäivän Odysseian. Lähdemme laivalla ensin Itämerelle, sitten Välimerelle. Laivalla on teatteriväkeä, joka tekee yhteistuotantoja ja myös nopeita esityksiä. Ne kertovat eurooppalaisten elämästä, Teatteri Viiruksen hallinnollinen johtaja Matilda Sundström kertoo.

Nyky-Odysseiaan kuuluu neljä isompaa esitystä tämän päivän Euroopasta. Esityksissä halutaan tutkia Eurooppaa muuten kuin talouden näkökulmasta. Käsiteltävänä on Euroopan kulttuuri ja historia sekä kysymys siitä, mitä on olla eurooppalainen.

Teatterilaivaprojektiin osallistuu kaksitoista teatteria, taiteilijajärjestöä ja festivaalia eri Euroopan maista ja yksi Venäjältä.

Residenssejä siimeksessä

HIAP ry:n hanke _Frontiers in Retreat _eli "vetäytyvät rajat" -projekti sai sekin yli 1,1 miljoonaa euroa tukea. Projektin tarkoituksena on taiteen keinoin tutkia ja dokumentoida Euroopan muuttuvia luonnonympäristöjä.

Yhdeksän kulttuurivaihto-organisaation projekti järjestää 20:lle eurooppalaiselle taiteilijalle residenssin eurooppalaisilla raja-alueilla. Etäisten, koskemattomien tai väestökadosta kärsivien alueiden toivotaan hyötyvän projektista muun muassa työpajojen muodossa.

_Frontiers in Retreat _-projektissa on mukana myös toinen suomalainen kulttuurivaihto-organisaatio Mustarinda-seura.

Sodanajan kuororunot ja lavasteiden tutkimus

Myös kahdessa muussa tukea saaneessa kulttuuriprojektissa oli mukana suomalaisia toimijoita.

_Tenso 14-18: from poetry to music _-projektin tarkoituksena on kääntää ensimmäisen maailmansodan aikana kirjoitettuja eurooppalaisia runoja uudeksi kuoromusiikiksi. Hankkeessa on Suomesta mukana Radion Kamarikuoron laulajat.

Nykytaiteen museo Kiasma on puolestaan mukana teattereiden, museoiden ja tutkimuslaitosten SharedSpace-hankkeessa. Sen tarkoituksena on toimia foorumina lavastustaiteen kansainväliselle tutkimukselle.

Kumpikin hanke sai tukea noin 1,2 miljoonaa euroa.