Lisää koulunkäynninavustajia Mikkeliin

Koulunkäyntiavustajien tarve on kasvanut Mikkelissä. Mikkeliin perustetaan neljä uutta koulunkäyntiavustajan virkaa.

vammaisten avustajat
opettaja opastaa oppilasta luokkahuoneessa
YLE

Mikkeliin perustetaan neljä uutta koulunkäyntiavustajan virkaa. Syynä on, että erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on koko ajan kasvussa.

Erityisapua terveydellisten syiden takia tarvitsevien lasten opetus järjestetään yhä harvemmin omissa pienryhmissä ja sen sijaan heidät halutaan osaksi tavallisia luokkia. Tämä lisää avustajien tarvetta.

Toisaalta tarpeen kasvuun vaikuttaa myös maahanmuuttajalasten määrän kasvaminen.

Uudet koulunkäyntiavustajat aloittavat ensi syksynä. Mikkelin kouluissa työskentelee nyt 75 vakinaista ja 30 määräaikaista koulunkäyntiavustajaa.