Enontekiö haluaa työuupuneita poliiseja

Enontekiö haluaa työuupumuksen vaivaamia poliiseja lisäämään kunnan turvallisuutta. Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä vaatii viranomaisilta ja valtiolta luovia ratkaisuja Kilpisjärven turvallisuustyhjiön täyttämiseksi.

Kilpisjärvellä lähin poliisi löytyy Hetasta, 170 kilometrin päästä. Hetan poliisi on kuitenkin yksin ja ei osallistu partiointiin. Kuva: Raimo Torikka / Yle

- Mikäli resurssit eivät nykyisiä toimintatapamalleja soveltamalla riitä, on kehitettävä uusia malleja. Yksi mahdollisuus voisi olla poliisin työkokeilu, jossa esimerkiksi työuupumuksen rajoilla kamppailevia poliisimiehiä sijoitettaisiin määräaikaisesti Kilpisjärvelle partio kerrallaan. Kilpisjärvi tarjoaa voimaannuttavan sekä rentouttavan toipumisympäristön ja samalla poliisipartio voisi hoitaa alueella ne vähäiset hälytystehtävät, joita siellä on. Kunta tarjoaa mielellään majoitustilat poliisin käyttöön tällaista tarkoitusta varten, Kärnä sanoo.

Kunta ei hyväksy rajan vähennyksiä

Enontekiön kunta on alusta saakka vastustanut Rajavartiolaitoksen supistamistoimia käsivarressa ja kunta näkee, että rajavartioaseman lakkauttaminen ensi vuoden alusta muuttaa Kilpisjärven nykyisen turvallisuusvajeen suoranaiseksi turvallisuustyhjiöksi.

Kärnän mukaan  poliisin kansainvälisestä yhteistyöstä Norjan viranomaisten kanssa ei ainakaan tässä vaiheessa ole apua, sillä akuuteissa hätätilanteissa Norjan poliisilla ei ole toimivaltuuksia Suomen puolella ja valtakunnanraja voidaan nykyisen lainsäädännön puitteissa ylittää ainoastaan ns. Schengen takaa-ajossa.

Valtio vastaa turvallisuudesta

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen  on erittäin huolissaan Kilpisjärven turvallisuustilanteesta.

- Kaikkien Suomen kansalaisten tulee saada mahdollisimman tasavertaiset palvelut asuinpaikastaan riippumatta ja turvallisuus on yksi ihmisarvoisen elämän perusedellytyksistä. Valtion on ensisijaisesti oltava se taho, joka vastaa ihmisten turvallisuudesta. Kantaako lakkautuspäätöksen tehnyt ministeri poliittisen vastuunsa, mikäli Kilpisjärvellä menetetään ihmishenki tai ihmishenkiä sen takia, etteivät viranomaiset olleet riittävän lähellä, pohtii Alatörmänen.

Perusoikeus uhattuna

Joensuun yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori TeuvoPohjolainen arvio viime vuoden marraskuussa, että poliisien vähyys Lapin harvaanasutuissa kunnissa,kuten Enontekiöllä,voirikkoa perustuslaissa määriteltyä kansalaisen turvallisuusperusoikeutta. Pohjolaisen mukaan turvallisuusperusoikeus voi järkkyä, kun valtio esimerkiksi budjettileikkausten vuoksi karsii henkilökuntaa ja palveluita. Laki itsessään ei määritä poliisien riittävää määrää, mutta valtio on lain nojalla velvollinen huolehtimaan kansalaisen turvallisuusperusoikeudesta.